Uutinen

Korkeakoulut perustavat osakeyhtiön Digivisio 2030 -hankkeen rinnalle

Suomalaiset korkeakoulut ovat sitoutuneet pitkäjänteisesti yhteiseen Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoitettuaan Digivisio 2030 -osallistumissopimuksen. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa oppijoille joustavat, korkeakoulurajat ylittävät oppimispolut ja tehostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä dataan perustuvaa palvelujen ja sisältöjen kehittämistä.

Hankkeen rinnalle tarvitaan toimija, jonka avulla palvelutuotantoon liittyvät korkeakoulujen yhteiset tehtävät saadaan hoidettua kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti sekä vastuut ja päätöksenteko määriteltyä selkeästi. Näitä tehtäviä varten korkeakoulut ovat päättäneet perustaa osakeyhtiön, HigherEd Hub Finland Oy:n toimimaan hankekonsortion rinnalla korkeakoulujen palveluyhtiönä.

”On hienoa, että korkeakoulujen yhteinen palveluyhtiö on nyt käynnistymässä. Yhtiö tuo hankkeessa kehitettävät yhteiset palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti oppijoiden ja korkeakoulujen käyttöön ja on aivan oleellinen osa korkeakoulujen yhteisen Digivision toteuttamista ”, toteaa Digivisio 2030 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Ilkka Niemelä.

HigherEd Hub Finland Oy:n osakkaat, 37 suomalaista korkeakoulua, ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen ja perustamissopimuksen syksyllä 2023, ja yhtiön perustamistoimet ovat parhaillaan käynnissä. Yhtiö on operatiivisessa toimintavalmiudessa keväällä 2024, jolloin se ottaa vastuun Opin.fi -palvelun operoinnista.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Pekka Koponen ja hallituksen jäseniksi on valittu Salla Huttunen, Tapio Koivu, Milla Ratia, Vesa Saarikoski, Marja Sutela ja Antti Ylä-Jarkko. Hallitus yhdistää osaamisen yliopistoista, korkeakoulumaailmasta ja elinkeinoelämästä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii alkuvaiheessa Digivisio 2030 -hankkeen hankejohtaja Hanna Nordlund.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Koponen ottaa tehtävän innolla vastaan.

”Olen rakentanut teollisuuden palveluksessa, yrittäjänä ja luottamustehtävissä suomalaista innovaatiokenttää yli kolmekymmentä vuotta. Osaajapula on huutava ja osaamisen kehittäminen ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kilpailukyvyllemme kuin juuri nyt. Se ratkeaa laajalla yhteistyöllä”.

Digivisio 2030 -hanke ja HigherEd Hub Finland Oy tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä, ja korkeakoulut päättävät jatkossakin Digivisio-yhteistyönsä linjauksista sekä yhteisten palvelujen kehittämisestä osana konsortion toimintaa.

Lisätietoja

Ilkka Niemelä
Aalto-yliopiston rehtori ja Digivisio 2030 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
ilkka.niemela@aalto.fi

Yhtiön osakkaina toimivat:

Aalto-yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia sekä Åbo Akademi.

Digivisio 2030 -konsortion jäsenistä Maanpuolustuskorkeakoulu sekä Högskolan på Åland liittyvät yhtiöön yhteistyösopimuksen kautta.