Nyhet

Högskolorna grundar ett aktiebolag vid sidan av projektet Digivision 2030

De finländska högskolorna har långsiktigt förbundit sig till det gemensamma Digivision 2030-projektet efter att 2021 ha undertecknat Digivision 2030-avtalet om deltagande. Målet med projektet är att skapa en nationell digital serviceplattform som möjliggör flexibla inlärningsstigar som överskrider högskolegränserna och att effektivisera samarbetet mellan högskolorna samt utvecklingen av tjänster och innehåll som grundar sig på data.

Vid sidan av projektet behövs en aktör med vars hjälp högskolornas gemensamma uppgifter i anslutning till serviceproduktionen kan skötas kostnadseffektivt och professionellt och med hjälp av denna aktör ska även ansvaret och beslutsfattandet tydligt definieras. För dessa uppgifter har högskolorna beslutat att grunda ett aktiebolag, HigherEd Hub Finland Oy, som vid sidan av projektkonsortiet fungerar som servicebolag för högskolorna.

”Det är fint att högskolornas gemensamma servicebolag nu håller på att börja sin verksamhet. Bolaget ställer de gemensamma tjänster som utvecklas inom projektet på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt till studerandenas och högskolornas förfogande och är en helt väsentlig del av genomförandet av högskolornas gemensamma Digivision”, konstaterar rektor Ilkka Niemelä, ordförande för styrgruppen för projektet Digivision 2030.

Delägarna i HigherEd Hub Finland Oy, 37 finländska högskolor, har undertecknat aktieägaravtalet och avtalet om bolagsbildning hösten 2023, och åtgärder för bolagets etablering pågår som bäst. Bolaget är i operativ aktionsberedskap våren 2024, då det tar ansvar för Opin.fi-tjänsten.

Pekka Koponen har valts till styrelseordförande och Salla Huttunen, Tapio Koivu, Milla Ratia, Vesa Saarikoski, Marja Sutela och Antti Ylä-Jarkko har valts till styrelsemedlemmar. Styrelsen förenar kompetens från universiteten, högskolevärlden och näringslivet. Bolagets verkställande direktör är i början Hanna Nordlund, projektledare för projektet Digivision 2030.

Bolagets styrelseordförande Pekka Koponen tar ivrigt emot uppgiften.

”Jag har byggt upp det finländska innovationsfältet i över trettio år i tjänst inom industrin, som företagare och i förtroendeuppdrag. Bristen på kompetent arbetskraft är skriande och kompetensutvecklingen har aldrig varit lika viktig för vår konkurrenskraft som nu. Det löses genom ett omfattande samarbete”.

Projektet Digivision 2030 och HigherEd Hub Finland Oy kommer att verka i ett nära samarbete och högskolorna kommer även i fortsättningen att besluta om riktlinjerna för sitt Digivision-samarbete samt om utvecklingen av gemensamma tjänster som en del av konsortiets verksamhet.

Mera information

Ilkka Niemelä
rektor för Aalto-universitetet och ordförande för styrgruppen för projektet Digivision 2030
ilkka.niemela@aalto.fi

Aktieägare i bolaget är:

Aalto-universitet, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakoniyrkeshögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingfors universitet, Finlands Humanistiska Yrkeshögskola, Hämeen ammattikorkeakoulu, Östra Finlands universitet, Jyväskylä yrkeshögskola, Jyväskylä universitet, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapplands universitet, VIllmanstrand-Lahtis tekniska universitet, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Uleåborgs universitet, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tammerfors universitet, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo universitet, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi.

Av medlemmarna i konsortiet Digivision 2030 ansluter sig Försvarshögskolan och Högskolan på Åland till bolaget genom ett samarbetsavtal.