Uutinen

Korkeakoulut Digivision palveluiden seuraavaan pilottiin on valittu 

Digivision palveluita rakennetaan vaiheittain tiiviissä yhteiskehittämisen mallissa korkeakoulujen kanssa. Perusperiaatteena palveluiden kehitystyössä on, että toteutettavat ratkaisuja kokeillaan ja validoidaan pilottikorkeakouluissa ennen laajaa tuotantokäyttöä. Pilotoinnin tavoitteena on teknisen toteutuksen kokeilun ja kehittämisen lisäksi viedä eteenpäin laadullista kehittämistä ja toiminnallista muutosta. Vuodenvaihteessa toteutettiin haku Digivisio ensimmäisen toteutuksen, jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen teknisen osajulkaisun 2.0 pilottiin.

Pilotissa on kaksi painopistettä:

 • Tarjottimen kehittäminen: Koulutustarjonta: avoimet ammattikorkeakoulu-ja yliopisto-opinnot; yhteisesti tuotetut kokonaisuudet
  • avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintojen tuominen tarjottimelle
  • Peppi- ja Sisu-järjestelmien integraatiotilmoittautumisten käsittely ja tunnistuksenvälityspalvelun käyttö
  • yhteisesti tuotetun koulutustarjonnan rakentaminen

 • Sisäinen kehittäminen: Digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotanto
  • pedagogiikan tuki ja uudenlaisen opintotarjonnan tuotantotapojen kehittäminen
  • uusien osaamisen todentamisen muotojen tunnistaminen
  • yhteisten pelisääntöjen soveltaminen tarjottimelle tuotavaan koulutukseen

Hankkeen Yleiskokous teki valinnan pilottikorkeakouluista kokouksessaan 15.2.2023. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen teknisen osajulkaisun 2.0 pilotointi tullaan toteuttamaan seuraavissa korkeakouluissa: 

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • FiTech verkostoyliopisto (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi)
 • Lapin korkeakoulukonserni

Korkeakoulut pääsevät seuraamaan pilotointia jatkossa seurantaryhmän kautta. Pilottien seurantaryhmän toiminnan on määrä aloittaa huhtikuussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila

eeva.tuori-pastila@csc.fi