Nyhet

Högskolor utvalda för nästa pilotprojekt med Digivisio-tjänster

Digivisio-tjänsterna kommer att byggas upp stegvis i nära samarbete med högskolorna. Den vägledande principen för utvecklingen av tjänsterna är att de lösningar som ska genomföras ska testas och valideras vid pilothögskolorna innan de används i storskalig produktion. Syftet med pilotprojektet är inte bara att testa och utveckla det tekniska genomförandet utan också att driva på den kvalitativa utvecklingen och den operativa förändringen. Vid årsskiftet lanserades en ansökningsomgång för pilotprojektet av det första genomförandet av Digivisio, den tekniska delpublikationen 2.0 av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

Pilotprojektet har två prioriteringar:

 • Utveckling av brickan: utbildningsutbudet: studier vid öppna universitet och yrkeshögskolor; samproducerade helheter
  • att införa studier vid öppna universitet och yrkeshögskolor på brickan
  • integration av Peppi- och Sisu-system
  • behandling av anmälningar och användning av tjänsten för förmedling av identifiering
  • att skapa ett gemensamt utbildningsutbud

 • Intern utveckling: produktion av digitalt stött studieutbud
  • stöd till pedagogik och utveckling av nya metoder för att producera studieutbud
  • identifiera nya former för validering av färdigheter
  • tillämpning av gemensamma spelregler för den utbildning som erbjuds på brickan

Projektets generalmöte valde ut pilothögskolorna vid sitt möte den 15 februari 2023. Pilotarbetet av den tekniska delpublikationen 2.0 av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande kommer att genomföras vid följande högskolor:

 • Jyväskylä yrkeshögskola
 • Åbo yrkeshögskola
 • FiTech nätverksuniversitet (Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi)
 • Lapplands högskolekoncern

Högskolorna kan följa pilotprojektet via uppföljningsgruppen i fortsättningen. Uppföljningsgruppen inleder sin verksamhet i april.

Mera information

Projektchef Eeva Tuori-Pastila

eeva.tuori-pastila@csc.fi