Uutinen

Miltä näyttää Opin.fi-palvelun vuosi 2024?

Opin.fi-palvelulla on edessä merkittävä vuosi – syksyllä koittavat palvelun beta-vaihe ja korkeakoulujen ensimmäiset käyttöönotot. Palvelun julkaisu ajoittuu vuodelle 2025.

Opin.fi-palvelun uusi versio tuo uusia ominaisuuksia kevään aikana

Juuri nyt Opin.fi-palvelussa keskitytään niin sanotun teknisen osajulkaisu 2.0 kehittämiseen. Uusi osajulkaisu on jatkoa aiemmin valmistuneelle osajulkaisulle 1.0: aiemmat ominaisuudet säilyvät, mutta uusi versio tuo tullessaan myös uusia toiminallisuuksia ja ominaisuuksia. Jos jo versiossa 1.0 kehitetyt ominaisuudet eivät ole tuoreessa muistissa, voit palata niihin täällä.

Version 2.0 kehitys alkoi keväällä 2023, ja sen pitäisi valmistua tavoiteaikataulussa maaliskuun lopulla.

Korkeakouluille uuden version valmistuminen tarkoittaa sitä, että formaalia opintotarjontaa voidaan tuoda Sisu- ja Peppi-järjestelmistä rajapintojen kautta automaattisesti palveluun. Korkeakoulut voivat itse määritellä omissa järjestelmissään mitä tarjontaa he haluavat palvelussa julkaista, ja tarjonta siirtyy rajapinnan kautta suoraan Opin.fi-palveluun. Tarjonnan hallinta onnistuu myös Fitech-verkostona.

Oppijan näkökulmasta uusia ominaisuuksia ovat formaalin tarjonnan hakeminen, selaaminen ja suodattaminen palvelussa. Lisäksi oppija voi kiinnostavan sisällön löydettyään siirtyä ilmoittautumaan koulutuksen tarjoajan sivuille. Uutena ominaisuutena oppijalle voidaan myös suositella tarjontaa ja hän voi tarkastella viimeksi selaamaansa sisältöä.

Oppija pystyy käyttämään palvelua sekä ilman kirjautumista että luomaan halutessaan Opin.fi-tilin. Tilin kautta oppija pystyy tarkastelemaan opintotietojaan. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toisella kvartaalilla on luvassa testausta, fiksausta ja beta-version viimeistelyä

Kun uusi osajulkaisu 2.0 saadaan valmiiksi, on luvassa laajoja testauksia. Huhtikuusta eteenpäin keskitytään esimerkiksi tietoturva-, saavutettavuus-, suorituskyky-, hyväksymis- ja käytettävyystestauksiin, jotta voidaan varmistaa, että kehitetty palvelu toimii halutulla tavalla. Odotettavissa on, että vastaan tulee sekä pienempiä että isompia löydöksiä.

– Kaikki kriittiset ja käyttöä estävät virheet korjataan, ennen kuin Opin.fi viedään tuotantoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietoturvaan liittyvät löydökset, palvelun hidastuminen käyttäjämäärän noustessa tai kriittiset puutteet saavutettavuudessa. Pienemmät löydökset priorisoidaan ja tehdään korjaussuunnitelma myös niille, kertoo tuotepäällikkö Annu Schroderus.

Testaamisen ja löydösten korjaamisen lisäksi aloitetaan palvelun sen hetkisen version viimeistely niin sanotuksi beta-versioksi. Syksyllä Opin.fi-palvelussa alkava beta-vaihe tarkoittaa sitä, että palvelua lähdetään ottamaan korkeakoulujen kanssa käyttöön vaiheittain. Jotta beta-vaiheeseen päästään, pitää keväällä valmistuneeseen 2.0 versioon saada vielä tiettyjä lisäominaisuuksia.

– Koska Opin.fi ei ole beta-vaiheessa vielä avoimesti kaikkien saatavilla, meidän pitää miettiä esimerkiksi, miten pääsyä palveluun rajataan. Beta-vaiheessa olennaista on myös palautteen saaminen käyttäjiltä, joten myös tähän tarvitaan toimivat ratkaisut, Schroderus toteaa.

Kun nämä asiat ovat kunnossa, voidaan palvelu viedä tuotantoon ja siirtyä kohti syksyn beta-vaihetta ja korkeakoulujen käyttöönottoja.

Syksy tuo tullessaan beta-vaiheen ja korkeakoulujen käyttöönotot

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, korkeakoulut pääsevät aloittamaan Opin.fi-palvelun käyttöönottoa syksyn aikana. Kaikki 37 korkeakoulua eivät ota palvelua käyttöön kerralla, vaan koulut tulevat mukaan vaiheittain ensi syksystä alkaen. Tämän myötä korkeakoulut pääsevät tuomaan oman tarjontansa palveluun, mikä on tietysti koko Opin.fi:n ydin.

Kun palveluun saadaan riittävästi tarjontaa, voidaan mukaan ottaa myös oppijat. Näillä näkymin oppijoita voidaan alkaa ohjata palveluun loka-marraskuussa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Opin.fi-palvelu on tässä vaiheessa vielä beta-versio. Se ei tule sisältämään vielä kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka valmistuvat vasta palvelun varsinaiseen lanseeraukseen vuoden 2025 aikana. Opin.fi ei vielä ole myöskään avoimesti kaikkien käytettävissä, vaan pääsyä palveluun rajataan.

– Palvelu on beta-vaiheessa vielä keskeneräinen, mutta meille on tärkeää saada käyttökokemuksia oikeilta oppijoilta. Korkeakouluille tämä mahdollistaa myös oman koulutustarjonnan datan laadun tarkastelun sekä palvelun käyttöön liittyvien sisäisten prosessien koeponnistamisen jo ennen varsinaista julkista lanseerausta, Schroderus kertoo.

Samaan aikaan käyttöönottojen ja beta-vaiheen kanssa tuotekehityksessä hommia jatketaan: palvelun seuraava versio 3.0 on jo työn alla. Opin.fi:n parissa on tiedossa siis työntäyteinen vuosi, johon sisältyy sekä paljon tekemistä että paljon odotuksia – pysy kuulolla!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.