Nyhet

Hur kommer år 2024 att se ut för tjänsten Opin.fi?

Tjänsten Opin.fi har ett stort år framför sig – de första lanseringarna vid högskolorna äger rum i höst. Lanseringen av tjänsten sker år 2025.

Ny version av tjänsten Opin.fi kommer med nya funktioner under våren

Just nu fokuserar Opin.fi på utvecklingen av den så kallade tekniska delpublikationen 2.0. Den nya delpublikationen är en fortsättning på den tidigare färdigställda delpublikationen 1.0: de tidigare funktionerna kommer att bibehållas, men den nya versionen innehåller också nya funktioner och egenskaper. Om de funktioner som redan utvecklats i version 1.0 inte längre finns i färskt minne, kan du återgå till dem här.

Utvecklingen av version 2.0 startade under våren 2023 och ska enligt planerna vara klar i slutet av mars.

För högskolorna innebär färdigställandet av den nya versionen att formellt kursutbud automatiskt kan importeras från Sisu- och Peppi-systemen via gränssnitt till tjänsten. Högskolorna kan i sina egna system definiera vilket innehåll de vill publicera i tjänsten, och innehållet överförs direkt till Opin.fi via gränssnittet. Hanteringen av utbudet kan också göras som ett Fitech-nätverk.

Ur den lärandes synvinkel omfattar de nya funktionerna sökning, bläddring och filtrering av formellt utbud i tjänsten. När den lärande har hittat innehåll av intresse, kan hen gå till utbildningsanordnarens webbplats för att anmäla sig. Som en ny funktion kan den lärande också rekommenderas ett utbud och se det innehåll hen senast bläddrade igenom.

Den lärande kan använda tjänsten både utan att logga in och genom att skapa ett Opin.fi-konto om hen så önskar. Via kontot kan den lärande se sin egen studieinformation. Tjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Under andra kvartalet kommer betaversionen att testas, finjusteras och färdigställas

Omfattande tester kommer att genomföras när den nya delpublikationen av 2.0 är klar. Från april och framåt kommer fokus att ligga på säkerhet, tillgänglighet, prestanda, acceptans och användbarhetstestning för att säkerställa att den utvecklade tjänsten fungerar som avsett. Man kan förvänta sig att det kommer att göras både mindre och större upptäckter.

– Alla kritiska och icke-användbara fel korrigeras innan Opin.fi går i produktion. Det kan handla om säkerhetsrelaterade upptäckter, nedgångar när antalet användare ökar eller kritiska tillgänglighetsproblem. Mindre fynd prioriteras och en reparationsplan upprättas även för dem, säger produktchef Annu Schroderus.

Förutom testning och korrigering av resultat kommer färdigställandet av den nuvarande versionen av tjänsten till en så kallad betaversion att påbörjas. Opin.fi:s betafas, som inleds i höst, innebär att tjänsten stegvis tas i bruk vid högskolorna. För att nå betafasen måste 2.0-versionen, som färdigställdes under våren, fortfarande ha vissa tilläggsfunktioner.

– Eftersom Opin.fi ännu inte är öppet tillgängligt för alla i betafasen, måste vi till exempel fundera på hur vi kan begränsa tillgången till tjänsten. I betafasen är det också viktigt att få feedback från användarna, så vi behöver också fungerande lösningar för detta, förklarar Schroderus.

När dessa saker är på plats, kan tjänsten sättas i produktion och övergå till betafasen under hösten och lanseras på högskolorna.

Hösten innebär lanseringar av betaversioner vid högskolor

Om allt går enligt planerna kan högskolorna börja ta i bruk Opin.fi under hösten. Alla 37 högskolor kommer inte att lansera tjänsten på en gång utan det sker stegvis med början i höst. Detta kommer att göra det möjligt för högskolorna att lägga ut sitt eget utbud i tjänsten, vilket naturligtvis är hela poängen med Opin.fi.

När tjänsten har tillräckligt med utbud, kan även de lärande inkluderas. Det förväntas att de lärande kan börja hänvisas till tjänsten i oktober/november.

Observera dock att Opin.fi i detta skede fortfarande är en betatjänst. Den kommer ännu inte att innehålla alla funktioner som kommer att vara klara för den faktiska lanseringen av tjänsten år 2025. Dessutom är Opin.fi ännu inte öppet tillgänglig för alla, och tillgången till tjänsten är begränsad.

– Tjänsten är fortfarande i betaversion, men det är viktigt för oss att få användarupplevelser från riktiga lärande. För högskolorna innebär detta också att de kan granska datakvaliteten för sitt eget utbildningsutbud och testa de interna processerna i samband med användningen av tjänsten före den faktiska offentliga lanseringen, säger Schroderus.

Parallellt med lanserings- och betafasen fortsätter produktutvecklingen: nästa version 3.0 av tjänsten är redan under utarbetande. Opin.fi ser fram emot ett hektiskt år, med mycket att göra och mycket att se fram emot – håll ögonen öppna!

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.