Blogi

Muutos tehdään yhdessä: esittelyssä Eeva-Leena Forma Satakunnan ammatti­korkeakoulusta

Digivisio 2030 -hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta, jotta jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Matka kohti oppimisen tulevaisuutta käynnistää monenlaisia muutoksia korkeakoulujen arjessa ja toimintatavoissa. Syksyllä 2022 korkeakoulut laativat omat muutosohjelmansa, joiden tavoitteena on tunnistaa Digivision tuomat mahdolliset muutokset korkeakoulujen toimintatapoihin ja prosesseihin ja edistää niiden onnistunutta läpivientiä.

Digivisio-hanke tukee korkeakouluja muutosohjelmien laadinnassa ja edistämisessä monin eri tavoin. Muutosohjelman tuen projektipäällikkönä aloitti elokuussa Eeva-Leena Forma, joka siirtyi hankkeeseen osatoteuttajaksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Osatoteuttajamallin kautta korkeakoulut voivat tarjota osaamistaan hankkeen eri palveluiden ja toteutusten työstöön ja näin osallistua Digivisio-työhön entistä tiiviimmin.

– Hyvän pohjan tähän tehtävään koen saaneeni edeltävältä puolelta vuodelta, jolloin sain kolmen muun korkeakoulun osatoteuttajan kanssa olla muutosjohtamisen ohjelmavalmistelua työstämässä yhdessä hankepäällikkö Erika Malirannan kanssa, Forma kertoo.

Digitalisaatio muutoksen ajurina

Eeva-Leena Forma on toiminut viimeiset 10 vuotta Satakunnan ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämistehtävissä sekä sitä ennen lehtorina tekniikan alalla. Hän luonnehtii itseään jatkuvaksi oppijaksi, ja hän onkin vuosien varrella täydentänyt kasvatustieteiden ja viestinnän koulutustaan muun muassa korkeakouluhallinnon ja johtamisen osaamisella.

– Noin 10 vuotta sitten SAMKissa koottiin erityinen opetuksen kehittämis- ja tukipalvelutiimi, jonka tehtävässä yhdistyivät opiskelijahallinnon järjestelmäkehittäminen, digitaalisten oppimisympäristöjen, digipedagogiikan ja laajemmin korkeakoulupedagogiikan kehittäminen, opetussuunnitelmatyö, opiskelijan ohjaus, resurssisuunnittelu, tietotuotanto sekä opetuksen laadunhallinnan menettelyt. Suurin oivallus liittyi oman kokemukseni mukaan siihen, että näiden osa-alueiden tuntemuksen on hyvä liittyä kehittämistoimissa toisiinsa tiimimäisenä rakenteena. Tänä päivänä tunnistan edelleen tuon arvon.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa Digivisio-hankkeen yhteyshenkilöt ovat jo aiemmin muodostaneet korkeakoulun oman projektiryhmän ja operatiivisen yhteyshenkilön kanssa toimii johdon edustuksella varustettu ohjausryhmä. Korkeakoulut, niin myös SAMK, nimeävät itselleen muutoskoordinaattorit valmistelemaan korkeakoulun omaa muutosohjelmaa. Forma kuvailee tunnelmia muutoskoordinaattorien keskuudessa odottavaksi ja kiinnostuneeksi.

– Digivisio haastaa nyt samalle raiteelle kaikki korkeakoulut. Junan lähtöajan, pysäkit ja vauhdin määrittää lopulta kukin korkeakoulu itse. Kaikki tämä tapahtuu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja osana muutosohjelmankin tukea, Forma summaa.

Yhdessä rohkeasti kohti uutta 

Formalla on vankka osaaminen opetuksen kehittämisestä ja hän on uransa varrella nähnyt monenlaisia uudistus- ja kehittämisprojekteja. Teknologian ja sisällöt yhdistävän digipedagogisen osaamisen kehittäminen on jo ennen Digivisiota ollut vahvasti koko korkeakoulukentän kehittämistyön ytimessä. Forma pitää erityisen arvokkaana ja välttämättömänä korkeakoulujen välistä yhteiskehittämistä, jossa oppijan tukeminen ja oppiminen ovat keskiössä.

– Katse on eteenpäin ja uskon siihen, että elämme juuri nyt merkittävimmän ja tähän asti laaja-alaisimmin korkeakoulujen sisällä vaikuttavan digitalisaatiouudistuksen aikaa.

Myös Digivisiossa on vahvasti kyse yhteiskehittämisestä. Muutoskoordinaattorit aloittavat työnsä lokakuussa, ja koordinaattorien työssä on vahvasti läsnä toisilta oppiminen, vertaistuki ja yhdessä tekeminen. Forma tulee työskentelemään tiivistii koordinaattorien verkoston ja korkeakoulujen muutosohjelmien parissa.

– Minun silmissäni Digivisio 2030 -hanke on korkeakoulutuksen voimannäyte, jota toteutetaan korkeakoulujen johdon tuella, korkeakoulun substanssiasiantuntijoiden laajan verkoston ja Digivision monialaisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Yhteistyö ja yhteinen kehittäminen korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi on näyttäytynyt hankkeessa ensiarvoisena asiana ja se vahvistuu nyt koko ajan, kun muutoskoordinaattorit aloittavat korkeakouluissa työnsä, Forma summaa.

Haluatko mukaan Digivisio-työhön?

Oppimisen tulevaisuutta edistämään etsitään jatkuvasti uusia osatoteuttajia hankkeen eri toimintoihin. Lisätietoja osatoteuttajamallista ja käynnissä olevista hauista löydät Digivision Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen). Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä osatoteuttajana, olethan yhteydessä oman korkeakoulusi Digivisio-hankkeen yhteyshenkilöön.