Blogg

Vi skapar förändring tillsammans: vi presenterar Eeva-Leena Forma från Satakunda yrkeshögskola

I Digivisio 2030 samarbetar de finländska högskolorna för att skapa en framtid för lärandet så att var och en av oss lättare kan lära sig och samla sin kompetens för en föränderlig värld. Resan mot framtidens lärande utlöser en mängd förändringar i högskolornas verksamhet och arbetssätt. Under hösten 2022 kommer högskolorna att utarbeta sina egna förändringsprogram vars mål är att identifiera de eventuella förändringar som Digivisio medför i verksamhetsmodellerna och processerna samt främja ett framgångsrikt genomförande av dem.

Digivisio-projektet hjälper högskolorna att utveckla och främja förändringsprogram på flera olika sätt. I augusti började Eeva-Leena Forma från Satakunda yrkeshögskola som projektledare för stödet för förändringsprogrammet. Genom delgenomförarmodellen kan högskolorna erbjuda sin expertis för projektets olika tjänster och implementeringar och därmed delta närmare i Digivisio-arbetet.

– Jag känner att jag har en bra grund för den här uppgiften från de föregående sex månaderna då jag och tre andra delimplementerare arbetade med förberedelserna för programmet för förändringsledning tillsammans med projektchefen Erika Maliranta, säger Forma.

Digitaliseringen som drivkraft för förändring

Eeva-Leena Forma har under de senaste 10 åren arbetat med utveckling av undervisningen vid Satakunda yrkeshögskola och dessförinnan som lektor inom teknikbranschen. Hon beskriver sig själv som en ständigt lärande person, och under åren har hon kompletterat sin utbildning inom pedagogik och kommunikation med bland annat färdigheter inom administration och ledning av högre utbildning.

– För cirka 10 år sedan inrättade SAMK ett särskilt team för utveckling av undervisning och stödtjänster som kombinerade utvecklingen av studentadministrativa system, digitala inlärningsmiljöer, digital pedagogik och högskolepedagogik, läroplansarbete, studievägledning, resursplanering, informationsproduktion och förfaranden för förvaltning av undervisningskvalitet. Den största insikten enligt min erfarenhet var att kunskapen om dessa områden bör kopplas samman i utvecklingsverksamheten som en teamstruktur. I dag känner jag fortfarande igen värdet med det här.

Vid Satakunda yrkeshögskola har Digivisio-projektets kontaktpersoner redan bildat en projektgrupp, och en styrgrupp med representation från ledningen arbetar tillsammans med den operativa kontaktpersonen. Forma beskriver stämningen bland förändringssamordnarna som förväntansfull och intresserad.

– Digivisio utmanar nu alla högskolor att komma in på samma spår. Tågets avgångstid, hållplatser och hastighet bestäms i slutändan av varje högskola. Allt detta kommer att ske i samarbete med högskolorna och som en del av stödet till förändringsprogrammet, sammanfattar Forma.

Tillsammans och modigt mot det nya

Eeva-Leena Forma har en stark bakgrund inom utbildningsutveckling och har sett ett stort antal reform- och utvecklingsprojekt under sin karriär. Utvecklingen av digitala pedagogiska färdigheter som kombinerar teknik och innehåll har varit kärnan i utvecklingsarbetet inom hela högskolesektorn redan före Digivisio. Forma anser att samutveckling mellan högskolorna, där stöd och lärande för den lärande står i centrum, är särskilt värdefullt och nödvändigt.

– När jag ser framåt tror jag att vi nu befinner oss mitt i den mest betydande och långtgående digitaliseringsreformen hittills inom den högre utbildningen.

Digivisio handlar också mycket om samskapande. Förändringskoordinatorerna börjar sitt arbete i oktober och deras arbete bygger i hög grad på att lära av varandra, kollegialt stöd och samarbete. Forma kommer att samarbeta med nätverket av samordnare och högskolornas förändringsprogram.

– I mina ögon är Digivisio 2030-projektet ett skyltfönster för den högre utbildningen som genomförs med stöd av högskoleledningen i samarbete med ett brett nätverk av ämnesexperter och Digivisios multidisciplinära experter. Samarbete och gemensam utveckling för att främja digitaliseringen inom den högre utbildningen har varit en prioritet för projektet och stärks nu när förändringskoordinatorerna inleder sitt arbete vid högskolorna, sammanfattar Forma.

Vill du delta i Digivisio-arbetet?

För att främja framtidens lärande söker vi ständigt nya delimplementerare för projektets olika aktiviteter. Mer information om delgenomförarmodellen och de pågående sökningarna finns på Digivisios Eduuni wiki (kräver inloggning). Om du är intresserad av att komma med kan du kontakta Digivisio-kontaktpersonen vid din egen högskola.