Uutinen

Digivisio 2030 ohjausryhmän kokoonpanoa on päivitetty

Digivisio 2030 –hankkeen ohjausryhmä ohjaa hankkeen toimintaa yleiskokouksen linjausten mukaisesti. Korkeakoulut valitsevat keskuudestaan edustajat hankkeen ohjausryhmään.

Korkeakoulujen edustajista koostuva hankkeen Yleiskokous on päättänyt ohjausryhmän kokoonpanon päivittämisestä. Uusi ohjausryhmä on aloittanut vuoden vaihteessa ja pitänyt ensimmäisen kokouksensa 31.1.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Muita ohjausryhmässä jatkavia henkilöitä ovat Lapin korkeakoulukonsernin tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén (varapuheenjohtaja), Haaga-Helia ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Anu Moisio, Turun yliopiston vararehtori Piia Björn, Åbo Akademin digitaalisen transformaation johtaja Johan Lilius sekä Oulun ammattikorkeakoulun vararehtori Jyrki Laitinen. Vuoden 2023 alussa ohjausryhmässä uusina jäseninä aloittivat Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, Tampereen korkeakoulukonsernin tietohallintojohtaja Pekka Kähkipuro sekä Helsingin yliopistossa kehitysjohtajana toimiva Susanna Niinistö-Sivuranta.

”Digivisio 2030 –hanke on merkittävä korkeakoulujen yhteistyöhanke ja palveluiden kehitystyön käynnistymisen myötä olemme päässeet hankkeessa uuteen vaiheeseen. Ohjausryhmällä on tärkeä tehtävä hankkeen ohjaamisessa yleiskokouksen päätösten mukaan, kun etenemme hankkeessa kohti konkretiaa ja toteutuksia. Ohjausryhmän uusi kokoonpano edustaa monipuolisesti korkeakoulukenttää ja korkeakoulujen erilaisia vahvuuksia hankkeen kehitystyössä”, Ilkka Niemelä summaa.

Digivisio-hankkeen ohjausryhmän yhteystiedot löydät hankkeen verkkosivuilta.

Digivision ohjausryhmä 1.1.2023 alkaen

Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto

Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin korkeakoulukonserni

Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Anu Moisio, jatkuvan oppimisen johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johan Lilius, digitaalisen transformaation johtaja, Åbo Akademi

Jyrki Laitinen, vararehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Piia Björn, vararehtori, Turun yliopisto

Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu

Pekka Kähkipuro, tietohallintojohtaja, Tampereen korkeakoulukonserni

Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Hankejohtaja Hanna Nordlund

hanna.nordlund@csc.fi