Nyhet

Sammansättningen av styrgruppen för Digivisio 2030 har uppdaterats

Styrgruppen för Digivisio 2030 leder projektet i enlighet med generalmötets riktlinjer. Högskolorna väljer representanter till styrgruppen bland sina medlemmar.

Projektets generalmöte, som består av företrädare för högskolorna, har beslutat att uppdatera styrgruppens sammansättning. Den nya styrgruppen startade vid årsskiftet och höll sitt första möte den 31 januari 2023. Som ordförande för styrgruppen fortsätter Ilkka Niemelä, rektor för Aalto-universitetet. De övriga medlemmarna i styrgruppen är Manu Pajuluoma, direktör för informationsförvaltning vid Lapplands högskolekoncern, Matti Sarén, rektor för Kajana yrkeshögskola (vice ordförande), Anu Moisio, direktör för kontinuerligt lärande vid Haaga-Helia yrkeshögskola, Piia Björn, vicerektor för Åbo universitet, Johan Lilius, direktör för digital transformation vid Åbo Akademi och Jyrki Laitinen, vicerektor för yrkeshögskolan i Uleåborg. I början av år 2023 anslöt sig Heidi Ahokallio-Leppälä, vicerektor vid Tavastlands yrkeshögskola, Pekka Kähkipuro, direktör för informationsförvaltning vid Tammerfors högskolekoncern, och Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör vid Helsingfors universitet, till styrgruppen som nya medlemmar.

”Digivisio 2030 är ett stort samarbetsprojekt mellan högskolor och i och med lanseringen av tjänsteutvecklingen har vi gått in i en ny fas av projektet. Styrgruppen har en viktig roll att spela när det gäller att vägleda projektet i linje med generalmötets beslut när vi förflyttar projektet mot ett konkret genomförande. Den nya styrgruppen är en mångsidig representation av högskolesektorn och högskolornas olika styrkor i utvecklingen av projektet”, sammanfattar Ilkka Niemelä.

Kontaktuppgifter till projektet Digivisios styrgrupp finns på projektets webbplats.

Digivisios styrgrupp fr. o. m. 1.1.2023

Ilkka Niemelä, rektor, Aalto-universitetet

Manu Pajuluoma, direktör för informationsförvaltning, Lapplands högskolekoncern

Matti Sarén, rektor, Kajana yrkeshögskola

Anu Moisio, direktör för kontinuerligt lärande, Haaga-Helia yrkeshögskola

Johan Lilius, direktör för digital transformation, Åbo Akademi

Jyrki Laitinen, vicerektor, yrkeshögskolan i Uleåborg

Piia Björn, vicerektor, Åbo universitet

Heidi Ahokallio-Leppälä, vicerektor, Tavastlands yrkeshögskola

Pekka Kähkipuro, direktör för informationsförvaltning, Tammerfors högskolekoncern

Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör, Helsingfors universitet

Mera information

Programledare Hanna Nordlund

hanna.nordlund@csc.fi