Blogi

Pedagogiikan kehittämistä yhteisvoimin: osatoteuttajatyössä mukana Eila Pajarre Tampereen yliopistosta

Digivisio 2030 –hankkeessa on käynnistynyt tänä syksynä monta digipedagogiikkaa koskevaa kehitystyötä, joita edistetään korkeakouluista tulevien asiantuntijoiden johdolla osatoteuttajatyönä. Osatoteuttajamallin kautta korkeakoulut voivat tarjota osaamistaan hankkeen eri toteutusten työstöön ja näin osallistua Digivisio-työhön entistä tiiviimmin.

Eila Pajarre Tampereen yliopistosta on ollut mukana Digivisio-työssä sekä korkeakoulunsa yhteyshenkilönä mutta myös osatoteuttajana. Pajarre toteutti keväällä 2022 osatoteuttajana selvityksen kansainvälisistä digipedagogiikan vertaisarvioinneista, ja syksyllä hän haki mukaan myös oppimisen arvioinnin laadukkaiden keinojen selvitystyöhön. Oppimisen arviointiin liittyvää selvitystyötä hän tekee syksyn 2022 aikana Tampereen ammattikorkeakoulun Marja Jarosen kanssa.

Digivisio-työ tuo korkeakoulujen asiantuntijat yhteen

Pajarre työskentelee Tampereen yliopistossa erityisasiantuntijana Koulutus ja oppiminen -tukipalveluyksikössä, ja ennen kehittämistehtäviin siirtymistä hän toimi pitkään tutkijana ja opettajana. Ennen Digivisio-työhön mukaan tuloa Pajarre on ollut mukana erilaisissa kansallisissa koulutuksen kärkihankkeissa, muun muassa DigiCampus-hankkeessa ja pedagogisia verkko-opiskelumoduuleita toteuttaneessa UNIPS-hankkeessa. Hän on myös vetänyt Tampereen yliopistossa Pedagogiikan kehittämisen tuki -tiimiä.

– Antoisinta Digivisio-työssä on tavata kollegoita toisista korkeakouluista ja päästä heidän kanssaan tekemään kehittämistyötä yhdessä sekä jakamaan kokemuksia, Pajarre summaa.

Tampereen yliopistossa Digivisio-työ nähdään tärkeänä. Yliopistolla toimii provostin johtama sisäinen Digivisio-ohjausryhmä, jossa käydään säännöllisesti läpi koko hankkeen kuulumiset.

– Hankkeen muutoskoordinaattorina aloittanut Kati Iltanen on jo käynnistänyt muutosohjelman suunnittelun ja olemme mukana koulutusvararehtorin juuri käynnistämillä tiedekuntakierroksilla, joilla yhtenä teemana on Digivision tavoitteiden yhteensovittaminen muuhun yliopiston kehittämistyöhön seuraavalla opetussuunnitelmatyökaudella, Pajarre kertoo.

Maailman paras korkeakoulupedagogiikka kehittyy kohtaamisissa

Laadukas pedagogiikka on korkeakoulujen toiminnan kivijalka, ja yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista on tukea korkeakouluja pedagogiikan kehityksessä ja digipedagogisessa murroksessa. Digivisiossa kehitettävä digipalvelu, työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin, tuo korkeakoulujen avoimen opintotarjonnan kaikkien saataville ja lisää mahdollisesti myös yhteistyössä yli korkeakoulurajojen toteutettua opetustarjontaa.

– Jo hankkeessa tapahtuva yhteinen suunnittelutyö itsessään lisää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja toistemme tuntemusta. Tavoitteeksi on nostettu, että korkeakoulujen yhteinen kehittäminen on opettajille palkitsevaa ja meritoivaa. Tämän toivon näkyvän kaikessa hankkeen toiminnassa ja realisoituvan korkeakouluissa.

Haluatko mukaan Digivisio-työhön?

Oppimisen tulevaisuutta edistämään etsitään jatkuvasti uusia osatoteuttajia hankkeen eri toimintoihin. Lisätietoja osatoteuttajamallista ja käynnissä olevista hauista löydät Digivision Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen). Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä osatoteuttajana, olethan yhteydessä oman korkeakoulusi Digivisio-hankkeen yhteyshenkilöön.