Blogg

Att utveckla pedagogik tillsammans: Eila Pajarre från Tammerfors universitet är med i delimple­menterings­arbetet

I höst har Digivisio 2030-projektet lanserat ett antal utvecklingsprojekt för digital pedagogik, som drivs vidare av högskoleexperter som en del av ett delimplementeringsprojekt. Genom delimplementeringsmodellen kan högskolorna erbjuda sin expertis till de olika projekten och på så sätt delta närmare i Digivisios arbete.

Eila Pajarre från Tammerfors universitet har varit med i Digivisio både som kontaktperson för sin högskola och som delimplementatör. Våren 2022 var Pajarre delimplementatör till en studie om internationella inbördes utvärderingar inom digital pedagogik, och under hösten ansökte hen också om att få delta i studien om kvalitetsverktyg för bedömning av inlärning. Hen kommer att arbeta med studien om bedömning av inlärning tillsammans med Marja Jaronen från Tammerfors yrkeshögskola under hösten 2022.

Digivisio-arbetet för samman högskoleexperter

Pajarre arbetar som specialist vid enheten för stödtjänster för utbildning och inlärning vid Tammerfors universitet, och innan hen började arbeta med utveckling, arbetade hen länge som forskare och lärare. Före Digivisio har Eila Pajarre deltagit i olika nationella spetsprojekt inom utbildning, bland annat DigiCampus-projektet och UNIPS-projektet, där pedagogiska moduler för e-lärande infördes. Hen har också lett stödgruppen för pedagogisk utveckling vid Tammerfors universitet.

– Den mest givande delen av Digivisio är att träffa kollegor från andra högskolor och att få samarbeta med dem med utveckling och utbyta erfarenheter, sammanfattar Pajarre.  

Tammerfors universitet ser Digivisio-arbetet som viktigt. Universitetet har en intern styrgrupp för Digivisio, med provost som ordförande, som regelbundet granskar hela projektets framsteg.

Kati Iltanen, som har börjat som förändringssamordnare för projektet, har redan börjat planera förändringsprogrammet och vi deltar i de fakultetsrundor som just har inletts av rektorn för utbildning. Där är ett av temana att samordna Digivisios mål med universitetets övriga utvecklingsarbete under nästa läroplansperiod, säger Pajarre.

Världens bästa högskolepedagogik utvecklas genom möten

Högkvalitativ pedagogik är hörnstenen i den högre utbildningen, och ett av projektets huvudmål är att stödja högskolorna i utvecklingen av pedagogik och den digitala pedagogiska revolutionen. Den digitala tjänst som utvecklas inom Digivisio (arbetsnamnet är fortfarande brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande) kommer att göra det öppna studieutbudet vid högskolorna tillgängligt för alla och eventuellt också öka antalet samarbetskurser som erbjuds över högskolegränserna.

– Det gemensamma planeringsarbetet i själva projektet kommer att öka samarbetet mellan högskolorna och vår kunskap om varandra. Syftet är att göra den gemensamma utvecklingen mellan högskolorna givande och meriterande för lärarna. Jag hoppas att detta kommer att återspeglas i all projektverksamhet och att det också förverkligas vid högskolorna.

Vill du delta i Digivisio-arbetet?

För att vi kan främja framtiden för lärandet, söker vi ständigt nya delimplementatörer för projektets olika aktiviteter. Mer information om delimplementeringsmodellen och aktuella sökningar finns på Digivisios Eduuni wiki (kräver inloggning). Ifall du är intresserad av att arbeta som delimplementatör, ta kontakt med kontaktpersonen för Digivisio-projektet vid din egen högskola.