Uutinen

Teemaryhmät tuovat yli 200 asiantuntijan näkemykset mukaan Opin.fi-palvelun kehitystyöhön

Korkeakoulujen asiantuntijoilla on tärkeä rooli siinä, että Digivision kehittämä Opin.fi-palvelu saadaan muotoiltua oppijoille optimaaliseksi. Keväällä 2023 perustettiinkin neljä eri alojen asiantuntijoista koostuvaa teemaryhmää, jotka tuovat korkeakouluista huippuosaamisen kehitystyöhön.

Ryhmät pohtivat, miten datan, koulutustarjonnan, ohjauksen ja ilmoittautumisen kysymykset voidaan ratkaista Opin.fi-palvelussa. Teemaryhmissä on mukana esimerkiksi data-analyytikoita, opintoneuvojia, pedagogeja ja palvelupäälliköitä eri puolilta Suomea. Jokainen korkeakoulu voi nimittää kuhunkin ryhmään 1–2 asiantuntijaa, joiden tuella Digivisiossa muotoillaan jatkuvan oppimisen palveluja toimiviksi konsepteiksi.

– Kaiken kaikkiaan henkilöitä on teemaryhmissä yli 200, kertoo osallistamisen asiantuntija Iida Jääskeläinen Digivision hanketoimistosta.

Teemaryhmät kokoontuvat 4–6 kertaa vuodessa etätyöpajoihin ja työskentelevät tapaamisten välissä myös Howspace-alustalla. Ne selvittävät esimerkiksi, minkälaisia jatkuvan oppimisen palveluita korkeakoulut nykyään tarjoavat, ketkä niitä käyttävät, mitä haasteita palveluissa ilmenee ja miten näitä pulmia voitaisiin ratkaista Opin.fi:ssä.

Kehitystyön johtotähtenä oppijoiden etu

Teemaryhmät kytkeytyvät palvelukehityksessä strategisen muotoilun vaiheeseen, jota viitoittavat Digivision ohjausryhmän ja yleiskokouksen linjaukset. Teemaryhmät eivät siis tee itse päätöksiä vaan auttavat kartuttamaan ymmärrystä ja hahmottelemaan alustavia ratkaisuideoita. Kun nämä ideat ovat riittävän pitkällä, ne siirtyvät jatkokehitettäväksi ja testattavaksi yhdessä pilottikorkeakoulujen kanssa.

– Meidän pitää jatkuvasti hakea ymmärrystä monella eri tasolla, Jääskeläinen toteaa.

Myös aiheiden kirjo on laaja. Data-teemaryhmä pureutuu muun muassa datan käytön eettisiin ja juridisiin periaatteisiin, kun taas ohjauksen ja suosittelun ryhmä pohtii esimerkiksi opinto-ohjauksen palveluita Opin.fi:ssä. Koulutustarjontaryhmän fokuksessa on puolestaan muun muassa pedagoginen kehittämistyö. Ilmoittautumisen, hakemisen ja maksamisen ryhmä taas hahmottelee vaikkapa sitä, miten maksuttomiin ja tutkintoon johtamattomiin opintoihin ilmoittaudutaan.

– Kehityksen kirkas tähti on se, että teemme palvelua oppijoille.

Ydinryhmät keskittyvät rajatumpiin kysymyksiin

Teemaryhmien yhteydessä työskentelee myös 4–10 henkilön ydinryhmiä, jotka syventyvät lisähuomiota vaativiin seikkoihin. Vuonna 2023 ne ovat pohtineet pieniä osaamiskokonaisuuksia ja MOOC-tarjontaa sekä hahmotelleet Opin.fi-palvelussa olevien usein kysyttyjen kysymysten patteristoa. Pian työnsä aloittaa myös VIRTA-opintotietojärjestelmän jatkokehitystarpeisiin keskittyvä ydinryhmä.

Nämä väliaikaiset kokoonpanot koostuvat syväosaajista, ja osallistujat niihin ilmoittautuvat yleensä teemaryhmän sisältä.

– Ne ovat meille todella iso apu asioiden selvittämiseen, kun pitää sukeltaa syvälle johonkin aiheeseen, Jääskeläinen kuvailee.

Asiantuntijat pääsevät kurkistamaan kuplansa ulkopuolelle

Yksi teemaryhmien asiantuntijoista on digitaalisen koulutuksen kehittämispäällikkö Mikael Uusi-Mäkelä Laurea-ammattikorkeakoulusta. Koulutustarjonnan ryhmässä mukana oleva Uusi-Mäkelä kuvailee työtä ”ideoiden happotestaukseksi”. Teemaryhmässä pääsee tuomaan esiin oman korkeakoulunsa näkemyksiä ratkaisuehdotuksista ja kurkistamaan myös kuplansa ulkopuolelle.

– Nämä ovat hyviä foorumeita, joilla tuodaan laajasti eri näkökulmia esiin.

Kokousten välillä Uusi-Mäkelä välittää kollegoilleen teemaryhmän viestejä ja arvioi ideoita tiiminsä kanssa. Laurealle itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit eli MOOCit ovat tärkeitä, minkä vuoksi Uusi-Mäkelä on mukana myös niihin syventyvässä ydinryhmässä. Siellä on pohdittu esimerkiksi, miten joustavan oppimisen idea voitaisiin huomioida verkkokursseja koskevassa kielenkäytössä.

– Oppijalle pitää pystyä kertomaan, että opinnot voi tehdä vaikkapa yövuorosta päästessään tai kun lapset nukkuvat illalla.

Vuoden 2024 suunnitelmat tarkentuvat pian

Teemaryhmien avainkysymykset nousevat Digivision tavoitteista, minkä vuoksi ryhmien painopisteitä tarkennetaan vuosittain. Myös kokonaan uusia ryhmiä voidaan perustaa.

Opin.fi-palvelua kehitetään osajulkaisuina, mikä tarkoittaa, että sitä hiotaan pikkuhiljaa. Vuonna 2023 teemaryhmät ovat keskittyneet pääosin osajulkaisuun 3.0. Ensi vuonna se siirtyy pilottikorkeakoulujen kanssa työstettäväksi, joten teemaryhmien pöydille tulevat silloin myös osajulkaisun 4.0 kysymykset.

– Siirrymme eteenpäin tarkastelemaan seuraavaa tuotekehityksen versiota, Jääskeläinen kiteyttää.

Lisätietoja

Korkeakoulun edustaja:
Kiinnostuitko? Voit tutustua teemaryhmien vuoden 2023 päätöstapahtuman materiaaleihin ja tallenteisiin Digivision wikissä.
Sivusto vaatii kirjautumisen.