Yleinen

Temagrupper tar med synpunkter från över 200 experter i utvecklingen av Opin.fi

Experter från högskolor spelar en viktig roll för att se till att tjänsten Opin.fi som utvecklats av Digivisio är optimalt utformad för de lärande. Våren 2023 tillsattes fyra temagrupper med experter från olika områden för att tillföra högskolornas spetskompetens till utvecklingsarbetet.

Grupperna överväger hur data, utbildningsutbud, vägledning och anmälningsfrågor kan lösas i Opin.fi. Temagrupperna består av dataanalytiker, studievägledare, pedagoger och servicechefer från hela Finland. Varje högskola kan utse 1–2 experter till varje grupp, med vars stöd Digivisio hjälper till att forma tjänster för kontinuerligt lärande till funktionella koncept.

– Allt som allt finns det mer än 200 personer i temagrupperna”, säger Iida Jääskeläinen, expert på delaktighet vid Digivisios projektbyrå.

Temagrupperna träffas 4–6 gånger per år för distansworkshoppar och arbetar också på Howspace-plattformen mellan mötena. De undersöker till exempel vilken typ av tjänster för livslångt lärande som för närvarande erbjuds av högskolorna, vem som använder dem, vilka utmaningar de står inför och hur dessa utmaningar kan åtgärdas på Opin.fi.

De lärandes intressen i centrum för utvecklingen

Temagrupperna är kopplade till den strategiska designfasen av tjänsteutvecklingen, som styrs av Digivisios styrgrupp och generalmötet. Temagrupperna fattar inte själva beslut, utan hjälper till att skapa förståelse och skissera preliminära idéer till lösningar. När dessa idéer är tillräckligt avancerade, tas de vidare för ytterligare utveckling och testning med pilothögskolorna.

  • Vi måste ständigt söka förståelse på många olika nivåer”, påstår Jääskeläinen.

Ämnesområdena är också breda. Temagruppen för data tar itu med etiska och juridiska principer för dataanvändning, medan gruppen för vägledning och rekommendationer diskuterar till exempel vägledningstjänsterna på Opin.fi. Gruppen för utbildningsutbud fokuserar bland annat på pedagogisk utveckling. Gruppen för anmälan, ansökan och betalning granskar hur man anmäler sig till till exempel kostnadsfria och icke-examensinriktade studier.

– Den starkt lysande stjärnan i utvecklingen är att vi skapar en tjänst för de lärande.  

Kärngrupper fokuserar på mer specifika frågor

Kärngrupper på 4–10 personer arbetar också i samband med temagrupperna och de fördjupar sig i frågor som behöver ytterligare uppmärksamhet. År 2023 har de övervägt små kompetensenheter och MOOC-utbud samt skisserat ett batteri av vanliga frågor på tjänsten Opin.fi. Kärngruppen som fokuserar på de fortsatta utvecklingsbehoven av VIRTA-studiedatasystemet kommer också att påbörja sitt arbete snart.

Dessa tillfälliga grupper består av experter med djupgående kompetens, och deltagarna i dem är oftast rekryterade inom temagruppen.

– De är till stor hjälp för oss när vi behöver fördjupa oss i ett ämne”, beskriver Jääskeläinen.

Experter tar en titt utanför sin bubbla

En av experterna i temagrupperna är Mikael Uusi-Mäkelä, utvecklingschef för digital utbildning vid yrkeshögskolan Laurea. Uusi-Mäkelä, som är med i gruppen för utbildningsutbud, beskriver arbetet som ett ”syratest av idéer”.  Temagruppen ger dig en chans att uttrycka din egen högskolas åsikter om de föreslagna lösningarna och att se utanför din egen bubbla.

– De här är bra forum för att få fram en lång rad olika synpunkter.

Mellan mötena förmedlar Uusi-Mäkelä meddelanden från temagruppen till sina kollegor och går igenom idéer med sitt team. Onlinekurser i egen takt, så kallade MOOCar, är viktiga för Laurea, och därför är Uusi-Mäkelä också med i den kärngrupp som arbetar med dem. Gruppen har till exempel arbetat med hur man kan införliva idén om flexibelt lärande i det språk som används för onlinekurser.

–  Den lärande måste kunna få veta att hen kan studera till exempel efter nattskiftet eller när barnen sover på kvällen.

Planerna för år 2024 kommer snart att vara klara

Temagruppernas huvudfrågor inspireras av Digivisios mål, vilket är anledningen till att gruppernas prioriteringar förfinas varje år. Helt nya grupper kan också grundas.

Tjänsten Opin.fi utvecklas som en serie delpublikationer, vilket innebär att den gradvis kommer att finslipas. Under år 2023 fokuserar temagrupperna främst på delpublikation 3.0. Nästa år övergår detta arbete till pilothögskolorna, vilket innebär att temagrupperna ska även arbeta med frågor som rör delpublikationen 4.0.

– Vi går vidare till nästa version av produktutveckling, sammanfattar Jääskeläinen.

Mera information

Högskolans representant:
Blev du intresserad? Du kan bekanta dig med material och inspelningar från tema-gruppernas avslutningsevenemang för år 2023 på Digivision wiki.
Inloggning krävs för webbplatsen.