Uutinen

Digivisiossa kehitettävän digipalvelun teknisen osajulkaisun 2.0 yhteiskehittäminen ja pilotointi on käynnistynyt

Digivisiossa rakennettavaa uutta digipalvelua, työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta, kehitetään ketterästi vaiheittain teknisten osajulkaisujen kautta. Palvelun sisällöt ja toiminnallisuudet kehittyvät osajulkaisuittain.

Tarjottimen teknisen osajulkaisun 1.0 yhteiskehittäminen on parhaillaan loppusuoralla, ja pilottikorkeakoulut ovat huhti-toukokuussa testanneet palvelun 1.0 versiota testiympäristössä. Huhtikuussa on käynnistynyt teknisen osajulkaisun 2.0 tuotekehitys. Osajulkaisun 2.0 pilottikorkeakoulut ovat osallistuneet yhteiskehittämiseen mm. testaamalla digipedagogiikan laatukriteereitä ja tarkastelemalla tarjottimelle tuotavan avoimen koulutustarjonnan rakennetta erityisesti sen hallinnoinnin ja julkaisun näkökulmasta.

Pilotissa 2.0 on kaksi painopistettä:

 • Tarjottimen kehittäminen: Koulutustarjonta: avoimet ammattikorkeakoulu-ja yliopisto-opinnot; yhteisesti tuotetut kokonaisuudet
  • avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintojen tuominen tarjottimelle
  • Peppi- ja Sisu-järjestelmien integraatiotilmoittautumisten käsittely ja tunnistuksenvälityspalvelun käyttö
  • yhteisesti tuotetun koulutustarjonnan rakentaminen
 • Korkeakoulujen sisäinen kehittäminen: Digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotanto
  • pedagogiikan tuki ja uudenlaisen opintotarjonnan tuotantotapojen kehittäminen
  • uusien osaamisen todentamisen muotojen tunnistaminen
  • yhteisten pelisääntöjen soveltaminen tarjottimelle tuotavaan koulutukseen

Tarjottimen teknisen osajulkaisun 2.0 pilotointi tullaan toteuttamaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Turun ammattikorkeakoulussa, FiTech verkostoyliopiston jäsenten kanssa (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi) ja Lapin korkeakoulukonsernissa. Ensimmäiset pilottiverkoston tapaamiset on pidetty huhtikuussa.

”Pilottikorkeakouluista on välittynyt jo heti alkumetreillä halu kehittää yhdessä koko korkeakoulukenttää hyödyttäviä ratkaisuja. Yhteiskehittäminen tarjoaa foorumin ajatusten vaihdolle ja konkreettisten yhteisten tavoitteiden tunnistamiselle,” pilotoinnin projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila kertoo.

Korkeakoulut pääsevät seuraamaan pilotointia jatkossa seurantaryhmän kautta. Tutustu pilottien seurantaryhmän kokouksiin hankkeen Eduuni wikissä (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja

Eeva Tuori-Pastila
Projektipäällikkö, pilotointi

eeva.tuori-pastila@csc.fi