Nyhet

Samutveckling och pilotprojekt av den tekniska delpublikationen 2.0  gällande den digitala tjänst som utvecklas inom Digivisio har inletts

Den nya digitala tjänsten som byggs upp i Digivisio med arbetsnamnet brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande, utvecklas smidigt och stegvis genom tekniska delpublikationer. Tjänstens innehåll och funktioner utvecklas i varje delpublikation.

Den gemensamma utvecklingen av den tekniska delpublikationen 1.0 av brickan befinner sig för närvarande i slutskedet, och pilotprojekthögskolorna har testat version 1.0 av tjänsten i en testmiljö under april-maj. Produktutvecklingen av den tekniska delpublikationen 2.0 inleddes i april. Pilotprojekthögskolorna för 2.0 har deltagit i samutvecklingen, till exempel genom att testa kvalitetskriterierna för digital pedagogik och genom att undersöka strukturen på det öppna utbildningsutbud som ska läggas ut på brickan, särskilt när det gäller administration och publicering av utbudet.

Pilotprojektet 2.0 har två prioriteringar:

 • Utveckling av brickan: Utbildningsutbud: studier vid öppna yrkeshögskolor och universitet; samproducerade helheter
  • Att lägga ut studier vid öppna yrkeshögskolor och universitet på brickan
  • Behandling av Peppi- och Sisu-integrationsregistreringar och användning av tjänst för förmedling av identifiering
  • Att skapa ett gemensamt utbildningsutbud
 • Intern utveckling vid högskolorna: Produktion av digitalt stött studieutbud
  • Stöd till pedagogik och utveckling av nya metoder för att producera studieutbud
  • Identifiering av nya former för validering av färdigheter
  • Tillämpning av gemensamma spelregler för den utbildning som erbjuds på brickan

Pilotprojektet av den tekniska delpublikationen 2.0 kommer att genomföras av Jyväskylä yrkeshögskola, Åbo yrkeshögskola, FiTech nätverksuniversitet (Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi) och Lapplands högskolekoncern.

De första mötena i pilotprojektnätverket ägde rum i april.

”Från första början har pilotprojekthögskolorna visat att de vill utveckla gemensamma lösningar som gynnar hela högskolesektorn. Samutveckling ger ett forum för utbyte av idéer och identifiering av konkreta gemensamma mål,” säger Eeva Tuori-Pastila, projektchef för pilotprojektet.

Högskolorna kan följa pilotprojektet i framtiden genom uppföljningsgruppen. Ta del av mötena på projektets Eduuni-wiki (kräver inloggning).

Mera information

Eeva Tuori-Pastila
projektchef för pilotprojektet

eeva.tuori-pastila@csc.fi