Uutinen

Digivisio 2030 toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on julkaistu

Digivisio 2030 –hankkeen vuoden 2023 toimintasuunnitelman tavoitteet keskittyvät voimakkaasti jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyön etenemiseen ja korkeakoulujen muutostyön edistymiseen. Hankkeen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin korkeakoulujen yleiskokouksessa 22. marraskuuta 2022.

Vuoden 2023 tärkeimpiä tavoitteita ovat tarjottimen kehitystyön ja pilotoinnin edistyminen julkaisusuunnitelman mukaisesti sekä hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) suunnittelun käynnistäminen. Tavoitteena on, että vuoden aikana korkeakoulujen valmiudet ottaa käyttöön tarjottimen ensimmäinen versio kasvavat. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakouluja muutosmatkalla.

Digivisio 2030 –hankkeelle on laadittu tarkemmat tavoitteet ja toteutussuunnitelmat vuoden 2024 loppuun saakka, ja tämän vuoden aikana on tavoitteena aloittaa hankkeen seuraavan vaiheen suunnittelu. Vuoden 2023 aikana hankkeen päätöksenteossa tulevat näkymään konsortion pitkän aikavälin tavoitteet ja organisoitumiseen liittyvät kysymykset sekä hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palveluiden tuotantovaiheen suunnittelu.

”Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyö on aloitettu viime syksynä ja ensi vuoden tärkeimmät prioriteetit liittyvät palvelun kehitystyön etenemiseen, pilotointiin sekä korkeakoulujen muutosmatkan tukemiseen. Heti alkuvuodesta käynnistetään myös yhteinen työ korkeakoulujen rehtoreiden kanssa, jossa tarkennetaan ja konkretisoidaan Digivision tavoiteskenaariota vuoteen 2030. Yksi vuoden tärkeistä tavoitteista on myös ratkaista konsortion pitkän aikavälin organisoitumismalliin liittyvät kysymykset”, hankejohtaja Hanna Nordlund summaa.

Tutustu vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan: lataa materiaali.  

Lisätietoja

Hankejohtaja Hanna Nordlund

hanna.nordlund@csc.fi