Nyhet

Digivisio 2030 verksamhetsplan för år 2023 har publicerats

Målen i Digivisio 2030 verksamhetsplan för år 2023 fokuserar starkt på utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och på förändringsarbetet vid högskolorna. Projektets verksamhetsplan och budget för år 2023 godkändes av högskolornas generalmöte den 22 november 2022.

De viktigaste målen för år 2023 är att fortsätta utvecklingen och pilotprojektet av brickan i enlighet med publiceringsplanen och att börja planera projektets nästa fas (2025 – 2028). Målsättningen är att högskolorna under året ska bli mer redo att lansera den första versionen av brickan. Programmet för förändringsledning kommer att stödja högskolorna i deras förändringsresa.

Mer detaljerade mål och genomförandeplaner har utarbetats för Digivisio 2030 fram till slutet av år 2024, och målet är att börja planera nästa fas av projektet i år. Under år 2023 kommer beslutsprocessen för projektet att återspegla konsortiets långsiktiga mål och organisatoriska frågor samt planeringen av projektets förlängningsfas (2025 – 2028) och produktionsfasen för Digivisios tjänster.

”Utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande inleddes i höstas och de viktigaste prioriteringarna för år 2023 är att utveckla tjänsten, testa den och stödja högskolornas förändringsresa. Redan i början av året kommer vi också att inleda ett gemensamt arbete med högskolerektorer för att förfina och konkretisera Digivisios målscenario för år 2030. Ett annat viktigt mål för året kommer att vara att lösa konsortiets långsiktiga organisationsmodell.”, säger programledaren Hanna Nordlund.

Bekanta dig med verksamhetsplanen för år 2023: ladda ner materialet

Mera information

Programledare Hanna Nordlund

hanna.nordlund@csc.fi