Blogi

Tulevaisuudessa yritykset menestyvät korkealla osaamisella

Suomalaisten yritysten menestys rakentuu tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin korkeasti koulutettujen osaajien tietojen ja taitojen varaan. Suomessa on perinteisesti ollut vankka tuki kouluttautumiselle, ja pitkällä tähtäimellä tavoitteena on nostaa koko kansan koulutustasoa niin, että työelämään siirtyvistä ikäluokista ainakin puolet korkeakouluttautuisi vuoteen 2030 mennessä.

Korkeakoulujen ja työelämän on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on saada tiedot ja taidot virtaamaan yhteisessä oppimisen ekosysteemissä.

Maailman parhaat osaajat ovat yritysten kilpailukyvyn kirittäjiä

Monet tänään itsestäänselvyytenä pitämämme ammatit ja työtehtävät ovat muutoksen myllerryksessä tai poistumassa kokonaan esimerkiksi tekoälyn ja automatisaation kehittymisen myötä. Yritysten on menestyäkseen pysyttävä kansainvälisen kilpailun kärkikahinoissa, minkä vuoksi on fiksua varmistaa, että osaavaa työvoimaa on tulevaisuudessakin siellä, missä sitä tarvitaan.

Tulevaisuuskestävät työt tarvitsevat osaavia tekijöitä ja lienee sanomattakin selvää, että yhä useampi valitsee työn, jonka kokee itselleen motivoivaksi. Olipa itse työpaikka sitten Suomessa tai Shanghaissa, työntekijälle on tärkeää, että työpaikan arvoihin ja kulttuuriin kuuluu luontevasti osaamisen täydentäminen ja uuden oppiminen työn lomassa. Tässä on korkeakouluille ja yrityksille tärkeä yhteistyön paikka.

Osaamisen tason nosto hyödyttää suoraan niin osaajia kuin yrityksiäkin: osaajat työllistyvät merkityksellisiin työtehtäviin ja yritysten (liike)toiminta kehittyy raikkaan ajattelun myötä.

Oppimisen ekosysteemissä kiertää data, koulutus ja osaaminen

Digivisiotyössä varaudutaan etukenossa tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin ja ratkotaan osaaja- ja osaamispulaa. Digivisiossa kehitettävien uusien palveluiden kautta parannetaan työntekijöiden lisä- ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia ja tuetaan yrityksiä osaamistasonsa ylläpidossa ja päivittämisessä. Samalla yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun esimerkiksi dataa ja osaamista voidaan luoda ja jakaa uusin keinoin.

Digivisio 2030 -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda oppimiselle ekosysteemi, joka perustuu digitaalisille palveluille, korkeakoulujen avoimelle opintotarjonnalle sekä vuorovaikutukselle yritysten ja yhteiskunnan välillä. Ekosysteemissä kiertävät data, koulutus ja osaaminen. Ekosysteemin tukipilarin, eli digitaalisten palveluiden kautta oppija voi joustavasti ja jatkuvasti suorittaa omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivia opintoja yli korkeakoulurajojen sekä kehittää osaamistaan avoimen kurssitarjonnan avulla. 

Ekosysteemiä pilotoidaan vuoteen 2024 mennessä. Suunnitelmissa on, että ekosysteemiin voi kuulua korkeakoulujen lisäksi myös muita suomalaisia ja kansainvälisiä toimijoita. Siis vaikkapa yrityksiä, jotka hyödyntävät korkeakoulujen koulutustarjontaa ja dataa henkilöstönsä osaamisen, liiketoimintansa ja palveluidensa kehittämisessä. Vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitteena on toimiva ja käytössä oleva ekosysteemikokonaisuus.