Nya tjänster

Digivisio 2030-projektet utvecklar nya tjänster för att stödja förändringen mot framtidens lärande. Tjänsterna utvecklas tillsammans med högskolorna och slutanvändarna av tjänsterna.

Den första implementeringen av Digivisio kallas för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Målet med den nya digitala tjänsten är att på ett smidigt sätt kombinera utbudet av kontinuerligt lärande vid de finländska högskolorna på ett och samma ställe så att det är lättillgängligt för de lärande.

I den nya tjänsten kan den lärande:

 • se och jämföra utbildningsutbudet för högskolestudier som inte leder till examen
 • hitta ett utbildningsutbud som passar hens livssituation, tidsschema och kompetensbehov
 • välja en finländsk högskola som partner i kontinuerligt lärande vars utbud värdesätts högt och vars kvalitet är betrodd.

Den nya tjänsten möjliggör högskolorna att:

 • uppnå en allt bredare och mångsidigare lärandebas
 • effektivisera den egna verksamheten genom att använda den data som samlas in av tjänsten
 • utveckla ett mångsidigare utbud som motsvarar de kontinuerliga lärandes olika motiv och intressen

Tjänstens tekniska struktur

Brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande sammanför Digivisios produktlinjer vars utvecklingsvision sträcker sig bortom den första implementeringen ända fram till år 2030.

Brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande erbjuder följande:

 • Utbildningsutbudet möjliggör presentation och jämförelse av utbudet.
 • Identitetshanteringen möjliggör identifiering genom den lärandes användarcentrerade identitet.
 • Mina data möjliggör en personlig tjänsteupplevelse och uträttande av ärenden genom att utnyttja den lärandes grundläggande information som man kan komplettera med dessa uträttanden.
 • AI-baserade vägledningstjänster utgör en rekommendationsmotor för brickan för att främja matchningen mellan efterfrågan och utbudet.
 • De gemensamma tjänsterna för ansökan och inskrivning stärkerden lärandes framsteg ända till inskrivning, betalning och anknytning till högskolan d.v.s. förverkligandet av konvertering.
 • Dataplattformen samlar in informationen som behövs av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande från källsystemen och returnerar den uppdaterade informationen tillbaka. Datan som lagras på plattformen kan användas även av andra aktörer och applikationer.  

Tjänsten utvecklas stegvis

Färdplanen för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande består av tekniska delpublikationer. Tjänstens innehåll och funktionalitet utvecklas genom publicering.

Målet är att öppna den första tekniska delpublikationen för testanvändarna under det första kvartalet år 2023. Varje teknisk delpublikation utvecklas tillsammans med de högskolor som deltar i pilotprojektet. Läs mer om pilotprojekt och gemensam utveckling på projektets Eduuni-wiki (kräver inloggning).

Nyheter om tjänsterna