Kalle Huhtala

Työtehtäväni liittyvät Digivision tavoitteen, avoimen ja kansainvälisesti arvostetun oppimisen ekosysteemin rakentamiseen. Tätä tulevaisuutta teemme Digivisiossa yhdessä korkeakoulujen kanssa. Autan kirkastamaan näkemystä siitä, millaisia mahdollisuuksia, haasteita, reunaehtoja ja toimijoita lähivuosien päässä häämöttävään uuteen oppimisen maailmaan liittyy. Työssäni kartoitan Digivision rakenteisiin liittyviä yhteyksiä ja ohjaan konkreettista tienraivausta esimerkiksi ekosysteemin yhteisiä pelisääntöjä koostamalla. 

Tuon mukanani Digivisioon pitkän kokemukseni työelämän osaamisen kehittämisestä, digitaalisista oppisisällöistä ja yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Olen työskennellyt kehitysjohtajana oppimateriaalikustannusalalla digiloikan alkuvaiheessa, ollut kehittämässä verkko-oppimisen ratkaisuja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin ja toiminut asiakasprojekteissa kaikissa rooleissa koodaria lukuun ottamatta. Koulutusliiketoimintakokemukseni täydentää digivisiolaisten syvällistä korkeakouluosaamista ja itse saan jatkuvasti oppia lisää koulutuksen ja oppimisen laajasta kentästä. 

Olen aina pyrkinyt purkamaan siilojen välisiä teknisiä, fyysisiä ja henkisiä esteitä, jotta tieto ja ymmärrys voisivat kulkea esteettä kaikkien hyödyksi. Tiedon vapaudesta on kyse myös Digivisiossa. Oppimisen eteen on aina nähtävä vaivaa, mutta oppimisen äärelle pääsyn on oltava mahdollisimman helppoa. Digitalisaatio antaa tähän arvaamattomia mahdollisuuksia. Tämän olen huomannut parhaan opettajani, koiramme iltalenkeillä, joiden myötä olen saanut vuoteen yksitoista vuorokautta aikaa oppia mobiilisti lähes mitä vain! 

Yhteystiedot
Kalle Huhtala

Projektipäällikkö

Korkeakoulujen digitransformaation tuki ja digipedagogiikka
kalle.huhtala@csc.fi
+358 40 8602512