Kalle Huhtala

Mitt arbete är relaterat till Digivisios mål att bygga upp ett öppet och internationellt erkänt ekosystem för lärande. Detta är den framtid som vi på Digivisio bygger upp tillsammans med högskolor. Jag hjälper till att klargöra visionen om möjligheter, utmaningar, begränsningar och aktörer i den nya världen av lärande som kommer att växa fram under de kommande åren. Mitt arbete kommer att identifiera kopplingarna mellan Digivisios strukturer och vägleda konkret arbete till exempel genom att utarbeta gemensamma spelregler för ekosystemet.

Jag tillför Digivisio min långa erfarenhet av att utveckla färdigheter för arbetslivet, digitalt utbildningsinnehåll och samarbete med olika aktörer. Jag har arbetat som utvecklingschef inom förlagsbranschen för läromedel i det digitala lärandets tidiga skeden, utvecklat e-lärandelösningar för personalens utvecklingsbehov och arbetat med kundprojekt i alla roller förutom som kodare. Min erfarenhet från utbildningsbranschen kompletterar den djupgående kunskapen om högre utbildning i den digitala världen och jag lär mig själv ständigt mer om det breda området utbildning och lärande.

Jag har alltid försökt att bryta ner de tekniska, fysiska och mentala barriärerna mellan silor, så att kunskap och förståelse kan flöda obehindrat till förmån för alla. Informationsfrihet är också vad Digivisio handlar om. Lärande är alltid en ansträngning, men tillgången till lärande måste vara så enkel som möjligt.

Digitaliseringen erbjuder oförutsägbara möjligheter till detta. Jag har upptäckt detta med min bästa lärare, vår hund, som har gett mig elva dagar på ett år för att lära mig mobilt nästan vad som helst!

Kontaktuppgifter
Kalle Huhtala

Projektchef

Ekosystem för lärande och partnerskap
kalle.huhtala@csc.fi
+358 40 8602512