Blogi

Muutos­koordinaattorit tukemassa oman korkeakoulun muutos­ohjelmatyötä

Korkeakoulut ovat yhdessä ryhtyneet laajaan jatkuvan oppimisen kehittämistyöhön Digivisio-hankkeessa. Uusi vaihde laitettiin päälle, kun korkeakoulut nimesivät omat muutoskoordinaattorinsa Digivisio-yhteistyöhön ja ryhdyttiin oman korkeakoulun muutosohjelman suunnitteluun. Samaan aikaan pilottikehittäminen vahvistuu ja laajenee. Tärkeä osa korkeakoulujen muutosohjelmien toimeenpanoa ja muutoskoordinaattorien työn sujuvuutta on Digivision tuomien muutosvaikutusten tunnistaminen ja toiminnan kehittämisen suunnitteleminen niiden mukaan.

Muutoskoordinaattorit ovat olleet toimessaan 2,5 kuukauden ajan. Syksy on ollut varsin tiivis ja aikataulukin sopivasti vaativa. Se on pitänyt sisällään mm. perehtymistä Digivision tavoitteisiin ja toimintatapaan sekä kehittämistoimiin niin tavoitteiden kuin jo saavutettujen tulosten tasolla.

Keskeisenä tavoitteena on ollut myös muutoskoordinaattoreiden vertaisverkostotoiminnan käynnistyminen. Viikoittaisissa yhteisissä työskentelyissämme muutoskoordinaattoreiden verkostossa olemme pyrkineet siihen, että korkeakouluilla olisi muutoskoordinaattoreiden tuella mahdollisimman hyvä pohja oman muutosohjelman suunnitelmansa laatimiselle. Nämä suunnitelmat saadaan Digivision hanketoimistoon tutustuttavaksi joulukuussa ja niihin palataan pian vuoden 2023 alussa yhdessä muutoskoordinaattoreidenkin kanssa.

Korkeakouluissa eletään monella tapaa lukukauden ja kalenterivuoden kiireisintä aikaa. Muutoskoordinaattoreilta on saatu palautetta jo siitä, että Digivision tavoitteiden mukainen kehittämistyö korkeakouluissa kytkeytyy korkeakoulujen omaan strategian mukaiseen työhön ja kehittämiseen ja tukee sitä. Lähtökohdat näyttäisivät siis olevan hyvin kohdallaan. Tekeminen on koko ajan vuorovaikutteista – korkeakoulut tarvitsevat muutosvaikutustietoa omien kehittämistavoitteidensa asettamiseen ja toteuttamiseen, ja vastaavasti Digivisio-työssä on olennaista tunnistaa korkeakouluista saatavan tiedon pohjalta kehittämisen oikea aikataulu, täsmentyvä sisältö ja kehittämisen volyymi.

Digivisio 2030 -hanke on kestoltaan pitkä, suunnitelmallisesti ja samalla ketterästi kehittävä hanke. Koko ajan enemmän saamme tietoa korkeakoulujen hyödynnettäväksi niin, että vuoden 2024 loppuun mennessä Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen palvelut ei-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta ovat laajasti korkeakouluilla ja oppijoilla käytettävissä. Esimerkiksi korkeakoulujen Digivisio-työssä tuottamaa digipedagogista osaamisen kehittämistä voidaan kuitenkin korkeakouluissa jo hyödyntää vaikkapa ottamalla se osaksi oman korkeakoulun digipedagogista kehittämistyötä kohta alkavalle kevätkaudelle.

Eeva-Leena Forma

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Toiminnallinen muutos ja muutosjohtamisen tuki

eeva-leena.forma@csc.fi