Blogg

Förändrings­samordnare som stöder förändrings­arbetet för den egna högskolan  

Högskolorna har tillsammans genomfört en stor utveckling av kontinuerligt lärande genom projektet Digivisio.  En ny växel sattes i gång när högskolorna utsåg sina egna förändringssamordnare för Digivisio samarbetet och började utforma sitt eget program för förändring. Samtidigt kommer pilotutvecklingen att stärkas och utökas. En viktig del av genomförandet av förändringsprogrammen vid högskolorna och av det smidiga arbetet för förändringssamordnarna är att identifiera effekterna av de förändringar som Digivisio medfört och att planera utvecklingen av verksamheten i enlighet med detta.

Förändringssamordnarna har arbetat i 2,5 månader. Det har varit en mycket hektisk höst och tidtabellen har varit tillräckligt krävande. Det har bland annat inneburit att man bekantat sig med Digivisios mål och tillvägagångssätt samt att man utvecklat både mål och redan uppnådda resultat.

Ett viktigt mål har också varit att lansera ett nätverk av kollegiala samordnare för förändringssamordnare. I vårt veckovisa gemensamma arbete i nätverket av förändringssamordnare har vi försökt se till att högskolorna har bästa möjliga grund för att utveckla sina egna planer för förändringsprogram med stöd av förändringssamordnarna. Dessa planer kommer att presenteras för Digivisios projektbyrå i december och kommer att ses över i början av år 2023 tillsammans med förändringssamordnarna.

På många sätt upplever högskolorna att detta är den mest hektiska tiden på terminen och kalenderåret. Vi har redan fått feedback från förändringssamordnarna om att utvecklingsarbetet vid högskolorna i linje med Digivisios mål är kopplat till och stöder högskolornas eget strategiska arbete och utveckling. Grundläggande faktorer tycks alltså vara på plats. Processen är alltid interaktiv – högskolorna behöver information om förändringens effekter för att kunna fastställa och genomföra sina egna utvecklingsmål. Digivisio arbetet är viktigt för att fastställa rätt tidsram, vilket innehåll som ska specificeras och vilken utvecklingsvolym som ska uppnås utifrån informationen från högskolorna.

Digivisio 2030 är ett långsiktigt projekt som kommer att utvecklas på ett planerat och smidigt sätt. Vi kommer i allt högre grad att göra allt fler uppgifter tillgängliga för högskolorna så att tjänsterna från brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande för icke-examensledande utbildning kommer att vara allmänt tillgängliga för högskolorna och de lärande i slutet av år 2024. Högskolorna kan dock redan nu utnyttja den digipedagogiska kompetensutveckling som de har producerat i sitt Digivisio arbete, t.ex. genom att inkludera den i högskolans digitalpedagogiska utvecklingsarbete för vårterminen som snart inleds.

Eeva-Leena Forma

PROJEKTCHEF

Stöd för verksamhetsförändring och förändringsledning
eeva-leena.forma@csc.fi