Uutinen

Korkeakoulujen käyttöön kolme digipeda­gogiikan koulutuspakettia – kouluttaja­koulutuksista tukea koulutusten räätälöintiin

Korkeakoulut saavat touko–kesäkuussa käyttöönsä kolme digipedagogiikan koulutuspakettia, joiden teemoina ovat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus sekä arviointi ja pedagoginen käsikirjoittaminen. Jotta näiden pakettien hyödyntäminen onnistuu jokaisessa korkeakoulussa mahdollisimman helposti, järjestetään koulutusten käyttöönoton tueksi kolme kouluttajakoulutusta. 

Kouluttajakoulutukset on tarkoitettu digipedagogiikan parissa työskentelevälle tukipalvelujen henkilöstölle tai opettajille. Osallistumisen jälkeen he pystyvät järjestämään kyseistä koulutusta omassa korkeakoulussaan tai yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa. 

Kouluttajakoulutuksissa käydään läpi jokaisen koulutuspaketin teemoja, pedagogista toteutusta ja räätälöintiä omalle korkeakoululle sopivaksi. Koulutusta voi joutua muokkaamaan vaikkapa silloin, jos käytössä on erilainen oppimisympäristö. 

Seuraavat kouluttajakoulutukset järjestetään syksyllä 

Ensimmäisen koulutuspaketin aiheina ovat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Osallistuttuaan tähän koulutukseen tukipalveluiden henkilöstö ja opettajat oppivat soveltamaan digitaalisissa ympäristöissä erilaisia vuorovaikutuksen muotoja, teknologioita ja tekniikoita. Tähän teemaan liittyvä kouluttajakoulutus on parhaillaan käynnissä, ja ilmoittautuminen siihen on päättynyt. 

Toinen koulutuspaketti käsittelee arviointia. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi arviointiin liittyvään lainsäädäntöön, sähköisiin tentteihin ja siihen, miten arviointi tukee oppimista. Osallistumalla koulutukseen opettaja kartuttaa arviointitaitojaan digitaalisessa ympäristössä. Tähän teemaan liittyvä kouluttajakoulutus järjestetään elo–lokakuussa, ja siihen voi ilmoittautua 12.5.-15.8.2023.  

Kolmas koulutuspaketti keskittyy oppimisen muotoiluun, pedagogiseen käsikirjoittamiseen ja ohjaukseen. Koulutuksessa perehdytään muun muassa pedagogisiin malleihin, työtilan saavutettavuuteen ja opiskelijoiden ottamiseen mukaan kehitystyöhön. Osallistuessaan koulutukseen opettaja oppii muotoilemaan opintoja oppijalähtöisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tähän kokonaisuuteen liittyvä kouluttajakoulutus toteutetaan loka–marraskuussa, ja siihen voi ilmoittautua mukaan 12.5.-9.10.2023.  

Miten ilmoittaudun mukaan? 

Jokaisesta korkeakoulusta toivotaan 1-3 osallistujaa kouluttajakoulutuksiin. Lisätietoja aiheesta saa oman korkeakoulun muutoskoordinaattorilta ja operatiiviselta yhteyshenkilöltä.  

Kaikkiin kouluttajakoulutuksiin voi osallistua suomeksi tai englanniksi. Osallistujalle kertyvä työmäärä riippuu siitä, paljonko hänellä on entuudestaan osaamista aiheesta. Esimerkiksi yhteisöllisyyteen liittyvä kouluttajakoulutus kestää puolisentoista kuukautta, ja siihen olisi hyvä varata 2–4 tuntia viikossa. Työskentely sisältää esimerkiksi videoiden katselua, aineistoon tutustumista, tiimityötä ja omia pohdintoja. 

Lue lisää kouluttajakoulutuksista ja ilmoittaudu mukaan hankkeen Eduuni wikissä (vaatii kirjautumisen).  

Vaikka osa kouluttajakoulutuksista järjestetään vasta syksyllä, korkeakoulut saavat kaikki kolme digipedagogiikan koulutuspakettia käyttöönsä jo touko–kesäkuun aikana. Paketit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja ne voi ladata hankkeen Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen).  

Digivision osatoteuttajat suunnittelevat kuluvana vuonna myös uusia koulutuksia vuodelle 2024. Niiden teemoina ovat modulaarisuus, oppimisanalytiikka ja tekoäly, saavutettavuus ja inkluusio sekä uudenlaiset koulutusten toteutusmallit. 

Lisätietoja

Satu Hakanurmi 
Digipedagogiikan asiantuntija

satu.hakanurmi@csc.fi