Nyhet

Tre utbildnings­paket om digital pedagogik för högskolor – utbildning av utbildare för att hjälpa till att skräddarsy utbildningen

Under maj och juni kommer högskolorna att få tre utbildningspaket i digital pedagogik om gemenskap och interaktion, bedömning och pedagogisk manusskrivning. För att göra det så enkelt som möjligt för varje högskola att använda paketen kommer tre utbildningstillfällen att anordnas för att stödja införandet.

Utbildning av utbildare riktar sig till stödpersonal eller lärare som arbetar med digital pedagogik. När de väl har deltagit kan de anordna utbildningen på sin egen högskola eller i samarbete med andra högskolor.

Under utbildningen av utbildare går vi igenom teman, pedagogiskt genomförande och anpassning av varje utbildningspaket för den egna högskolan. Utbildningen kan behöva anpassas till exempel om en annan inlärningsmiljö används.

Nästa utbildning av utbildare kommer att äga rum i höst

Det första utbildningspaketet fokuserar på gemenskap och interaktion. Efter att ha deltagit i denna utbildning kommer stödpersonal och lärare att lära sig hur man tillämpar olika former av interaktion, teknologier och tekniker i digitala miljöer. Utbildning av utbildare på detta tema pågår för närvarande och anmälan är nu stängd.

Det andra utbildningspaketet handlar om bedömning. Utbildningen kommer att behandla ämnen som lagstiftning om bedömning, elektroniska tentamina och hur bedömning stöder inlärning. Genom att delta i utbildningen kommer lärarna att förbättra sina bedömningsfärdigheter i en digital miljö. Utbildningen på detta tema kommer att äga rum i september – oktober och man kan anmäla sig från den 12 maj till den 15 augusti 2023.

Det tredje utbildningspaketet är inriktat på lärandedesign, pedagogiska manus och vägledning. Utbildningen kommer att behandla ämnen som bland annat pedagogiska modeller, tillgänglighet av arbetsutrymmet och att involvera den lärande i utvecklingsprocessen. Genom att delta i utbildningen lär sig läraren att forma studier på ett lärandeorienterat sätt i digitala miljöer. Utbildningen relaterad till detta paket kommer att ordnas i oktober–november, och du kan anmäla dig för den från den 12 maj till den 9 oktober 2023.

Hur anmäler du dig?

Vi söker 1–3 deltagare från varje högskola för att delta i utbildningen av utbildare. För mer information, vänligen kontakta förändringssamordnaren och den operativa kontaktpersonen vid din högskola.

Alla dessa utbildningar är tillgängliga på finska eller engelska. Arbetsbördan för deltagaren beror på hens tidigare kunskaper i ämnet. Utbildningen av utbildare i temat gemenskap tar till exempel en och en halv månad och det skulle vara bra att reservera 2–4 timmar per vecka för det. I arbetet ingår att titta på videor, studera materialet, grupparbete och personlig reflektion.

Läs mer om utbildning av utbildare och anmäl dig på projektets Eduuni wiki (kräver inlogging).

Även om en del av utbildningar av utbildare kommer att äga rum först under hösten, kommer alla tre utbildningspaket för digital pedagogik att vara tillgängliga för högskolorna redan under maj-juni. Paketen finns på finska, svenska och engelska och kan laddas ner från projektets Eduuni wiki (kräver inloggning).

I år planerar delgenomförarna i Digivisio också nya utbildningar för år 2024 på teman som modularitet, lärandeanalys och artificiell intelligens, tillgänglighet och inkludering samt nya genomförandemodeller för utbildningar.

Mera information

Satu Hakanurmi

Expert på digipedagogik

satu.hakanurmi@csc.fi