Uutinen

Digipedagogiikan koulutuskonsepti palkittiin vuoden 2024 avoimena oppimis- ja opetuskäytäntönä

Digivisio2030-hankkeen digipedagogiikan koulutuskonsepti palkittiin avoimen oppimisen ja mikro-oppimisen hyödyntämisen yhdistelmästä.

Digivision digipedagogiikan koulutuskonsepti on valittu vuoden avoimeksi oppimis- ja opetuskäytännöksi. Korkeakoulujen kanssa yhteistyössä tuotetut vuoden 2024 koulutukset on toteutettu avoimen oppimisen käytänteillä, ja pinoutuvat mikro-oppimisen sisällöt ovat samalla esimerkki kestävästä resurssiviisaasta toiminnasta.

Avoimen oppimisen kansalliset palkinnot jakaa Avoin Tiede, jossa asiantuntijaraati valitsee palkinnonsaajat ehdotusten perusteella.

Digipedagogiikan koulutuskonsepti perustuu avoimuuteen, yhteistyöhön ja oppijan etuun

Digivision digipedagogiikan koulutukset tähtäävät erityisesti opettajien ja korkeakoulujen tukipalveluiden digipedagogiikan osaamisen kehittämiseen. Laadukas digipedagogiikka on tärkeä osa Digivision tavoiteskenaarion edistämistä, ja koulutukset tukevat korkeakoulujen valmiuksia koulutustarjonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa erityisesti Opin.fi-palvelua ja jatkuvia oppijoita ajatellen.

Koulutuskonseptia on suunniteltu yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa, ja taustatyönä on tehty myös useampia esiselvityksiä liittyen esimerkiksi opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen ja digipedagogiikan laatuun. Koulutukset suunnitellaan keskitetysti Digivisio 2030 -hankkeen puitteissa, ja lopputuotokset ovat kaikkien Suomen korkeakoulujen avoimesti hyödynnettävissä sekä muokattavissa.

– Laadukkaista koulutuksista Opin.fi-palvelussa hyötyvät erityisesti oppijat, jotka voivat käyttää eri korkeakoulujen sisältöjä osana omia oppimispolkujaan, toteaa digipedagogiikan koulutuksia Digivisiossa luotsaava asiantuntija Satu Hakanurmi.

Vuoden 2024 koulutuksissa panostettiin modulaarisuuteen ja mikro-oppimiseen

Tänä keväänä julkaistuissa koulutuksissa kokeiltiin uudenlaista toteutustapaa: koulutukset on toteutettu eri tavoin pinoutuvina videoina ja podcasteina. Koulutuskonseptin alustava idea syntyi alkuvuodesta 2023, ja koulutusten suunnittelijat korkeakouluissa ottivat idean mikro-oppimisen koulutuskonseptista innostuneesti vastaan.

Uudenlainen toteutus edesauttaa koulutusten hyödyntämistä sujuvasti arjessa ja työn ohessa. Koulutuksia voi palastella pienempiin osiin, yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja opiskella oman aikataulun puitteissa.

– Korkeakoulujen osatoteuttajien ja Digivision hanketoimiston yhteistyönä saimme valmiit koulutukset kieliversioineen julkaistua alkuvuodesta 2024. Lämpimät kiitokset yhteistyöstä koulutusten tekijöille Tampereen yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Åbo Akademissa , kiittelee Hakanurmi.

Vuoden 2024 koulutusten osatoteuttajat:

Satu Aksovaara
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

John Henriksson
Åbo Akademi

Riikka Järvinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Olesia Kullberg
LAB-ammattikorkeakoulu

Eila Pajarre
Tampereen yliopisto

Outi Wallin
Tampereen ammattikorkeakoulu

Hankejohtaja Hanna Nordlund (toinen vasemmalla) ja digipedagogiikan asiantuntija Satu Hakanurmi (toinen oikealla) vastaanottivat palkinnon Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivillä Aalto-yliopistossa maanantaina 3.6.2024. Kuvassa vasemmalla Carita Kiilin puolesta Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnon vastaanottanut Riikka Anttonen, Tampereen yliopisto ja oikealla Avoimen oppimisen vaikuttaja -palkinnon saanut Anna Lindfors, CSC.

Kuva: TSV

Lue lisää aiheesta:

Digipedagogiikan koulutukset vuodelle 2024 on julkaistu!
Koulutukset auttavat korkeakoulujen henkilöstöä suunnittelemaan yhä laadukkaampia ja monipuolisempia sisältöjä jatkuville oppijoille Opin.fi-palveluun. Tutustu koulutuksiin ja vinkkeihin niiden hyödyntämisestä!

Lue lisää »