Nyhet

Utbildningskonceptet för digital pedagogik belönades som Årets öppna lärmetod 2024

Utbildningskonceptet för digital pedagogik i projektet Digivisio 2030 belönades för kombinationen av att utnyttja öppet lärande och mikrolärande.

Digivisios utbildningskoncept för digital pedagogik har valts till Årets öppna lärmetod. De utbildningar som har tagits fram i samarbete med högskolorna under år 2024 har genomförts med metoder för öppet lärande, och de stapelbara innehållen i mikrolärande är samtidigt ett exempel på hållbar och resursklok verksamhet.De nationella priserna i öppen utbildning delas ut av Öppen vetenskap där en expertpanel utser vinnarna utifrån nomineringarna.

Utbildningskonceptet för digital pedagogik bygger på öppenhet, samarbete och den lärandes bästa intresse

Digivisios utbildningar i digital pedagogik syftar till att utveckla kompetensen inom digital pedagogik, särskilt för lärare och stödtjänster vid högskolorna. Högkvalitativ digital pedagogik är en viktig del av främjandet av Digivisios målscenario, och utbildningarna kommer att stödja högskolornas kapacitet att utforma och genomföra utbildningsutbud, särskilt för tjänsten Opin.fi och de kontinuerliga lärande.

Utbildningskonceptet har utformats i samarbete med experter från högskolor, och flera förstudier har också genomförts i bakgrunden, till exempel om utvecklingen av undervisningspersonalens kompetens och kvaliteten på den digitala pedagogiken. Utbildningarna är centralt utformade inom projektet Digivisio 2030, och slutprodukterna är öppet tillgängliga för användning och modifiering av alla finländska lärosäten.

– Högkvalitativ utbildning i tjänsten Opin.fi är särskilt fördelaktig för de lärande som kan använda innehåll från olika högskolor som en del av sina egna lärvägar, säger Satu Hakanurmi, expert på utbildning i digital pedagogik vid Digivisio.

Utbildningarna år 2024 fokuserade på modularitet och mikrolärande

I vårens utbildningar testades ett nytt tillvägagångssätt: utbildningarna har genomförts som stapelbara videor och poddar. Den första idén till utbildningskonceptet uppstod i början av år 2023, och idén om ett utbildningskoncept med mikrolärande togs emot med entusiasm av utbildningsplanerare vid högskolorna.

Det nya genomförandet främjar en smidig användning av utbildning i vardagen och vid sidan av arbetet. Utbildningen kan delas upp i mindre delar, kombineras till olika helheter och studeras enligt en egen tidtabell.

– Som ett resultat av samarbetet mellan högskolornas delgenomförare och projektbyrån för Digivisio kunde vi publicera de färdiga utbildningarna med språkversioner i början av år 2024. Varmt tack för samarbetet till utbildningarnas skapare vid Tammerfors universitet, yrkeshögskolan LAB, Jyväskylä yrkeshögskola, Sydöstra Finlands yrkeshögskola, Tammerfors yrkeshögskola och Åbo Akademi, säger Hakanurmi.  

Delgenomförare av 2024 års utbildningar:

Satu Aksovaara
Jyväskylä yrkeshögskola

John Henriksson
Åbo Akademi

Riikka Järvinen
Sydöstra Finlands yrkeshögskola

Olesia Kullberg
Yrkeshögskolan LAB

Eila Pajarre
Tammerfors universitet

Outi Wallin
Tammerfors yrkeshögskola

Projektledare Hanna Nordlund (andra till vänster) och expert på digital pedagogik Satu Hakanurmi (andra till höger) tog emot priset på sommardagarna i Öppen vetenskap och forskning vid Aalto-universitetet måndagen den 3 juni 2024. På bilden till vänster Riikka Anttonen från Tammerfors universitet, som mottog priset för Årets öppna läromedel å Carita Kiilis vägnar, och till höger Anna Lindfors från CSC, som fick priset för Årets påverkare inom öppen utbildning.

Bild: TSV

Läs mer om temat:

Utbildningarna i digital pedagogik för år 2024 har publicerats!

Utbildningarna hjälper högskolans personal att planera alltmer högkvalitativt och mångsidigt innehåll för de kontinuerliga lärande på Opin.fi. Bekanta dig med utbildningarna och tipsen om hur du får ut det mesta av dem!
Läs mer »