Uutinen

Digivisio 2030 -hankeen organisoituminen etenee -ensimmäisten työpakettien vetäjät valittu

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Digivisio 2030 -hankkeen operatiivisesta koordinoinnista vastaavan hanketoimiston organisoituminen on käynnissä ja ensimmäisten työpakettien vetäjät on valittu.

Hienoa, että löysimme työpakettien vetäjiksi henkilöitä, joiden monipuolinen ja vahva osaaminen tukevat hankkeen tavoitteita. Nyt työpakettien tarkempi suunnittelu pääsee vauhtiin yhdessä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa, kertoo Hanna Nordlund, Digivisio 2030 hankejohtaja.

Jonna Piiroinen, KTM, aloitti 25.1. hankkeen viestintäpäällikkönä vastaten hankkeen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnän yhteistyöstä korkeakoulujen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sekä viestinnän ulkoisista kumppanuuksista. Jonnalla on vahva tausta merkittävien digitalisaatiohankkeiden viestinnästä ja viestintäyhteistyön koordinoinnista. Jonna siirtyi työhön DigiFinland Oy:stä, jossa hän vastasi yhtiön viestinnästä ja markkinoinnista.

Sakari Heikkilä, YTM, aloittaa 23.2. hankepäällikkönä vastaten Strategiset muutokset -työpaketista, jossa viedään eteenpäin pitkäjänteisesti korkeakoulusektorin toimijoihin vaikuttavia merkittäviä muutoksia sekä Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteiden edellyttämiä lainsäädännön muutoksia. Sakari siirtyy tehtävään Wärtsilältä, jossa hän vastasi korkeakoulusuhteiden rakentamisesta. Sakarilla on laaja kokemus korkeakoulutuksen ja sen tukipalvelujen kehittämisestä. Hän on myös perehtynyt korkeakoulutusta ohjaavaan lainsäädäntöön sekä rahoitukseen.

Vilho Kolehmainen, FM, aloittaa 23.2. hankepäällikkönä vastaten hankkeen Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva -työpaketista. Työpaketissa suunnitellaan Digivisio 2030 -kokonaisuuden tekninen arkkitehtuuri, määritellään rajapinnat sekä yhteentoimivuus kansallisiin ja tärkeimpiin korkeakoulukohtaisiin järjestelmiin sekä rakennetaan merkittäviä uusia kansallisia yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia palveluja. Vilholla on yli 20 vuoden kokemus projektijohtamisesta sekä korkeakoulusektorin toiminnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Vilho siirtyy hanketoimistoon Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jossa hän vastasi kokonaisarkkitehtuurista.

Lisätietoja:

Digivision hankejohtaja Hanna Nordlund, hanna.nordlund@csc.fi