Uutinen

Digivisio 2030 – hankevetäjän rekrytointi käynnistyy ja OKM:n erityisavustushaku on avautunut

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen. Sen tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot niin yksilön kuin yhteiskunnankin käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Hankevalmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että hankevetäjän rekrytointiprosessi on käynnistynyt ja luonnos rahoitushakemuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähtee kommentointikierrokselle korkeakouluille elokuun alussa.

Hankevalmistelun eteneminen kesän aikana

Digivisio 2030 –hankkeen hanketta valmistelee eri korkeakoulujen edustajista muodostettu ohjausryhmä. Vuonna 2020 ohjausryhmän tavoitteena on hanketoimiston perustaminen ja kokoaikaisen hankejohtajan rekrytoiminen sekä rahoitushakemuksen valmistelu OKM:n erityisavustushakuun. Lisäksi ohjausryhmä laatii hankkeelle kokonaissuunnitelman, tiekartan, ohjausmallin ja konsortiosopimuksen.

Hankejohtajan rekrytointi

Hankejohtaja on kriittisen tärkeä resurssi hankkeen onnistumisen kannalta. Haku toteutetaan julkisen haun ja suorarekrytoinnin avulla. Julkinen haku käynnistyy 13.7. ja päättyy 9.8. Ilmoitus julkaistaan yleisimmissä rekrytointikanavissa ja -portaaleissa sekä Mercuri Urvalin sivuilla.

Hanketoimiston muihin tehtäviin haetaan henkilöitä, kun hankevetäjä on valittu.

Rahoitushakemuksen laatiminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.5.2020 avannut erityisavustushaun Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö ja sitä tukevan korkeakoulupedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen. Digivisio 2030 -hanke hakee tätä erityisavustusta. Haku päättyy 15.9.2020.

Rahoitushakemuksessa ei nimetä tai priorisoida yksittäisiä hankkeita. Siinä keskitytään kokonaisuuksiin ja tavoitteisiin. Itse tekemistä koordinoi perustettava hanketoimisto, jonka tehtävänä on yleiskokouksen ja Digivisio 2030 -ohjausryhmän ohjauksessa löytää ja toteuttaa kehitystoimia, joilla korkeakouluvision ja Digivision tavoitteita toteutetaan.

Elokuun alussa luonnos rahoitushakemuksesta lähetetään kommenttikierrokselle kaikkiin korkeakouluihin. Kommentit kerätään ja käsitellään vielä elokuun aikana. Syyskuun ensimmäisellä viikolla pidetään korkeakoulujen rehtoreiden kesken yleiskokous, jossa käsitellään päivitettyä rahoitushakemusta. Yleiskokouksen palautteen perusteella viimeistelty kokonaisuus toimitetaan ministeriölle 15.9.2020 mennessä.

Hanketoimiston perustaminen

Digivision operatiivisesta koordinaatiosta vastaa hanketta varten perustettava hanketoimisto. Keskustelujen peruslähtökohdaksi ohjausryhmä on valinnut mallin, jossa hanketoimisto toimisi CSC:n organisaatiossa mutta olisi täysin korkeakoulujen ohjauksessa ja hyödyntäisi tarvittaessa ulkopuolisia palveluja. Neuvottelut hanketoimiston perustamisesta Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa ovat loppusuoralla.

Viestintä hankevalmistelusta

Hankkeesta viestitään digivisio2030.fi -sivuston kautta sekä Unifin ja Arenen välityksellä.

Digivision ensimmäisen 10.6. järjestetyn webinaarin tallenne on katsottavissa täällä.

Lisätietoja

Ilkka Niemelä
Aalto-yliopiston rehtori
Vastuuyliopisto
puh. 050 511 3013

Riitta Konkola
Metropolia ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori
Vastuuammattikorkeakoulu
puh. 050 548 6069