Uutinen

Digivisio 2030 -hankkeelle nimetty uusi ohjausryhmä

Digivisio 2030 -hankkeelle on nimetty uusi ohjausryhmä 27.5.2021 pidetyssä Yleiskokouksessa*. Uuden ohjausryhmän toimintakausi on 1.8.2021–31.12.2023.

Osallistumissopimuksen mukaisesti korkeakoulut saivat ehdottaa ohjausryhmään jäseniä. Nimitystyöryhmä teki esityksen Yleiskokoukselle ehdotusten pohjalta. Ohjausryhmän nimityksessä otettiin huomioon seuraavat näkökulmat: digivisiotyön jatkuvuuden varmistaminen ja avainkorkeakoulujen edustus, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajien tasapaino, sukupuolten välinen tasapaino, ruotsinkielisten korkeakoulujen edustus, alueiden välinen painotus (asukaslukuperuste), keskeisten verkostojen edustuksellisuus.

Digivisio 2030 ohjausryhmä 1.8.2021 alkaen

  • Piia Björn, vararehtori, Turun yliopisto
  • Ari Hirvonen, digijohtaja, Jyväskylän yliopisto
  • Kati Kettunen, oppimisympäristöpalvelujen johtaja, Helsingin yliopisto
  • Jyrki Laitinen, vararehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Johan Lilius, professori, Åbo Akademi
  • Anu Moisio, jatkuvan oppimisen johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
  • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto
  • Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Eeva Viitanen, kehitysjohtaja, Metropolia ammattikorkeakoulu