Nyhet

Ny styrgrupp utsedd för projektet Digivisio 2030

En ny styrgrupp har utsetts för projektet Digivision 2030 vid Generalmötet* som hölls 27.5.2021. Den nya styrgruppens verksamhetsperiod är 1.8.2021–31.12.2023.

 

Enligt avtalet om deltagande fick högskolorna föreslå medlemmar till styrgruppen. Utnämningsarbetsgruppen gjorde ett förslag till Generalmötet utifrån förslagen. I styrgruppens utnämning beaktades följande synvinklar: säkerställande av digivisionsarbetets kontinuitet och representation av nyckelhögskolorna, balansen mellan yrkeshögskolornas och universitetens representanter, balansen mellan könen, representation av svenskspråkiga högskolor, betoningen mellan områden (enligt invånarantal), representation av centrala nätverk.

 

Styrgruppen för Digivision 2030 från och med 1.8.2021

  • Piia Björn, prorektor, Åbo universitet
  • Ari Hirvonen, digital direktör, Jyväskylä universitet
  • Kati Kettunen, direktör för lärmiljötjänster, Helsingfors universitet
  • Jyrki Laitinen, prorektor, Uleåborgs yrkeshögskola
  • Johan Lilius, professor, Åbo Akademi
  • Anu Moisio, direktör för kontinuerligt lärande, Haaga-Helia yrkeshögskola
  • Ilkka Niemelä, rektor, Aalto-universitetet
  • Manu Pajuluoma, IT-chef, Lapplands yrkeshögskola och Lapplands universitet
  • Matti Sarén, rektor, Kajana yrkeshögskola
  • Eeva Viitanen, utvecklingschef, yrkeshögskolan Metropolia

 

*Digivisionens generalmöte är projektets högsta beslutande organ med representanter från alla högskolor.