Uutinen

Digivision palveluiden ensimmäinen pilotti on alkanut korkeakouluissa

Digivisio 2030 -hankkeessa kehitetään uusia palveluita tukemaan matkaa kohti oppimisen tulevaisuutta. Ensimmäisten palveluiden kehitystyö on alkanut syksyllä ja hankkeen ensimmäinen pilotti alkaa korkeakouluissa lokakuussa. Hankkeessa kehitettävät palvelut otetaan rajatusti käyttöön pilottikorkeakouluissa ennen laajaa tuotantokäyttöä. Pilotoinnin tavoitteena on paitsi kokeilla ja kehittää teknistä toteutusta, mutta myös edistää laadullista kehittämistä ja toiminnallista muutosta korkeakouluissa.

Digivision ensimmäisen uuden palvelun, jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehittäminen tapahtuu osajulkaisujen kautta. Ensimmäisessä pilotissa testataan korkeakoulujen non-formaalin koulutustarjonnan tuontia jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle. Pilotissa on tavoitteena kerätä kokemustietoa non-formaalin koulutustarjonnan tunnistamisesta ja kuvaamisesta yhteisessä tietoalustassa.

Pilotointia tehdään erilaisissa korkeakouluympäristöissä, jotta piloteista syntyvä kokemus ja palaute ovat mahdollisimman monipuolisia. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen ensimmäinen pilotti toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun (yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Aalto yliopiston kanssa.

”On tosi innostavaa olla mukana tässä pilotissa, sillä se haastaa meitä miettimään sisäisiä prosessejamme. Tarjoamme jo nyt monen tyyppistä non-formaalia koulutusta, mutta ei yhtenäisesti koordinoituna ja esille tuotuna. Pilotissa voimme olla eturivissä kehittämässä kaikille käyviä tarjotinratkaisuja”, toteaa Savonia-ammattikorkeakoulun pilottikoordinaattori Marja Kopeli.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle tuotavan non-formaalin koulutustarjonnan pilotointi on alkanut lokakuun alussa ja se jatkuu noin vuoden verran. Piloteille perustetaan seurantaryhmät, joiden kautta korkeakoulut voivat seurata kehittämistyön etenemistä.

Lisätietoja

hankepäällikkö Erika Maliranta

erika.maliranta@csc.fi