Nyhet

Det första pilotprojektet med Digivisio-tjänster har inletts på högskolorna

Digivisio 2030 utvecklar nya tjänster för att stödja resan mot framtidens lärande. Utvecklingen av de första tjänsterna har börjat under hösten och det första pilotprojektet inleds vid högskolorna i oktober. Tjänsterna som utvecklas i projektet kommer att användas begränsat vid pilothögskolorna före bredare produktionsomfattning. Syftet med pilotprojektet är inte bara att testa och utveckla det tekniska genomförandet utan också att främja kvalitetsutveckling och verksamhetsförändringar vid högskolorna.

Digivisios första nya tjänst, brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande, kommer att utvecklas genom delpublikationer. I det första pilotprojektet kommer man att testa hur det icke-formella utbildningsutbudet vid högskolorna kan importeras till brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Syftet är att samla erfarenheter av att identifiera och beskriva icke-formell utbildning på en gemensam informationsplattform.

Pilotprojekten kommer att genomföras i olika högskolemiljöer för att se till att erfarenheterna och feedbacken från dem blir så varierande som möjligt. Det första pilotprojektet för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande genomförs i samarbete med Savonia yrkeshögskola (tillsammans med Östra Finlands universitet och Karelia yrkeshögskolan), Sydöstra Finlands yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan och Aalto-universitetet.

”Det är verkligen spännande att delta i detta pilotprojekt eftersom det utmanar oss att tänka på våra interna processer. Vi erbjuder redan många typer av icke-formell utbildning, men inte på ett sammanhängande samordnat och presenterat sätt. I pilotprojektet kan vi ligga i framkant när det gäller att utveckla lösningar för en bricka som fungerar för alla”, säger Marja Kopeli, pilotprojektkoordinator vid Savonia yrkeshögskola.

Pilotprojektet har startat i början av oktober och pågår ungefär i ett år. Uppföljningsgrupper kommer att inrättas för pilotprojekten genom vilka högskolorna kan följa hur utvecklingsarbetet fortskrider.

Mera information

projektchef Erika Maliranta

erika.maliranta@csc.fi