Uutinen

Digivision sovellus- ja ohjelmistokehityksen yhteistyökumppanit valittu

Tiedote 10.8.2022

Digivisio 2030 –hankkeessa korkeakoulut kehittävät uusia palveluita tukemaan muutosta kohti oppimisen tulevaisuutta. Tavoitteena on, että oppiminen on entistä helpommin kaikkien ulottuvilla, ja uudet digitaaliset palvelut tukevat oppimista ja osaamisen täydentämistä joustavasti ja vaivattomasti läpi elämän.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen 14.7.2022 antaman hankintapäätöksen mukaan Digivision ensimmäisen palvelun sovellus- ja ohjelmistokehitystä tullaan tekemään Digia Finland Oy:n, Gofore Oyj:n, Futurice Oy:n ja Solita Oy:n kanssa. Hankinta on Digivisio 2030 -hankkeelle merkittävä, sillä sen vauhdittamana alkaa Digivision ensimmäisten, kaikille oppijoille suunnattujen palvelujen kehitystyö.

Hankinnan suuruus on noin 30-35 miljoonaa euroa, ja se ulottuu vuoteen 2026 saakka. Kehitystyö käynnistyy valittujen kumppaneiden kanssa syksyllä 2022.

”Painotimme kilpailutuksessa toimijoiden osaamista ja työn laatua, josta haimme näyttöjä esimerkiksi kymmenpäiväisellä työkokeella. Työkokeessa toimijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa toimiva sovellus ennakkoon määritellyn tehtävänannon mukaan. Hienoa, että olemme saaneet kumppaneiksi osaavat toimijat, joiden kanssa pääsemme vauhdilla edistämään Digivision ensimmäistä toteutusta”, hankejohtaja Hanna Nordlund summaa.

Digivision ensimmäinen toteutus on työnimeltään ”Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin”. Uusi digipalvelu yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyötä tehdään tiiviisti pilottikorkeakoulujen kanssa oppijoiden näkökulma vahvasti huomioon ottaen. Palvelua kehitetään osajulkaisuittain, ja palvelun on määrä aueta suurelle yleisölle vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja

Hanna Nordlund, hankejohtaja

hanna.nordlund@csc.fi