Nyhet

Samarbetspartner för Digivisios applikations- och programutveckling har valts

Meddelande 10.8.2022

I projektet Digivisio 2030 utvecklar högskolor nya tjänster som stöder förändringen mot lärandets framtid. Målet är att lärande ska vara allt lättare tillgängligt för alla och att nya digitala tjänster ska stöda lärande och kompetensutveckling på ett flexibelt och smidigt sätt genom livet.

Enligt upphandlingsbeslutet som CSC – Tieteen tietotekniikan keskus fattade 14.7.2022 kommer applikations- och programutvecklingen av Digivisios första tjänst att göras tillsammans med Digia Finland Oy, Gofore Oyj, Futurice Ab och Solita Oy. Upphandlingen är betydande för projektet Digivisio 2030, eftersom utvecklingen av Digivisios första tjänster som riktar sig till alla lärande i och med den kommer igång.

Upphandlingen uppgår till cirka 30–35 miljoner euro och löper fram till 2026. Utvecklingsarbetet inleds hösten 2022 tillsammans med de utvalda samarbetspartnerna.

”I konkurrensutsättningen betonade vi aktörernas kompetens och arbetets kvalitet, som vi sökte prov på till exempel med ett tiodagars arbetsprov. I arbetsprovet hade aktörerna som uppgift att designa och utveckla en fungerande applikation enligt en på förhand fastställd uppdragsgivning. Det är fint att vi har fått kunniga aktörer som partner, med dem kan vi i snabb takt föra framåt Digivisios första implementering”, summerar projektledare Hanna Nordlund.

Digivisios första implementering har arbetsnamnet utbud av kontinuerligt och flexibelt lärande. Den nya digitala tjänsten kommer att samla ihop finländska högskolors utbud av kontinuerligt lärande och göra det tillgängligt för alla lärande.

Arbetet med att utveckla utbudet av kontinuerligt och flexibelt lärande utförs i nära samarbete med pilothögskolorna med beaktande av de lärandes perspektiv. Tjänsten utvecklas delpublikation för delpublikation och tjänsten ska öppnas för allmänheten under 2024.

Mera information

Hanna Nordlund, projektledare

hanna.nordlund@csc.fi