Uutinen

Ensimmäiset korkeakoulut ovat aloittaneet Opin.fi-palvelun käyttöönoton

Vaikka Opin.fi:n kehitys on vielä työn alla ja tekemistä riittää, ollaan samaan aikaan valmistautumassa jo palvelun käyttöönottoon. Korkeakoulut tulevat ottamaan palvelun käyttöön porrastetusti kolmessa ryhmässä vuosina 2024 ja 2025. Palvelu avataan kaikkien oppijoiden käyttöön keväällä 2025.

Opin.fi-palvelun kehitys etenee kovaa vauhtia ja ensimmäiset korkeakoulut pääsevät ottamaan palvelun käyttöön jo kuluvan vuoden aikana. Käyttöönotto tapahtuu porrastetusti kolmessa ryhmässä, ja korkeakoulut ovat jakautuneet omaan aikatauluunsa sopivasti A, B ja C-ryhmiin.

Ryhmä A on aloittanut käyttöönottoa jo tänä keväänä. Ensimmäisinä palvelun pariin pääsevät Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto. Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Palvelu kehittyy käyttöönottojen edetessä

Käytännössä vaiheittainen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että korkeakoulut tulevat mukaan Opin.fi-palvelun käyttöön eri aikoina. Koska palvelu kehittyy koko ajan samaan aikaan, otetaan eri aikoina käyttöön palvelun eri versio.

Ensimmäiset korkeakoulut aloittavat niin sanotusta beta-versiosta syksyllä 2024. Alustavan suunnitelman mukaan B-ryhmä valmistautuu version 3.0 käyttöönottoon loppuvuodesta 2024 ja C-ryhmä etenee käyttöönottoon vuoden 2025 puolella, jolloin Opin.fi:n lanseerattava versio on valmistunut. Aikataulu on kuitenkin vielä alustava, ja muutokset ovat mahdollisia.

Eri versiot ovat laajuudeltaan erilaisia. Esimerkiksi beta-versio ei sisällä vielä kaikkia niitä toiminnallisuuksia, joita lanseerattavassa versiossa tulee olemaan. Lanseerauksen aikaan kaikilla korkeakouluilla on kuitenkin käytössään sama versio palvelusta.

Ensimmäinen käyttöönottoryhmä etenee kohti beta-vaihetta

A-ryhmällä on tärkeä rooli, sillä niin Digivision hanketoimisto kuin korkeakoulut ovat käyttöönotoissa uuden äärellä. Muiden käyttöönottoryhmien kohdalla ollaan monen asian suhteen jo viisaampia, kun pulmia on ratkottu ensin yhdessä A-ryhmän korkeakoulujen kanssa.

– Käyttöönoton malli kehittyy, kun matkan varrella opitaan. Samalla saadaan tuntumaa siihen, miten edetään hallitusti kohti lanseerausta, sanoo tiiminvetäjä Erika Maliranta.

Työ on aloitettu kevään aikana A-korkeakoulujen ja hanketoimiston lähes viikoittaisilla tapaamisilla, joissa on työstetty yhdessä eteenpäin käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä ja käytännön asioita.

Jokaisella koululla on oma käyttöönoton projektipäällikkönsä, minkä lisäksi mukana on myös muiden osa-alueiden asiantuntijoita. Käyttöönotto vaatii eri vastuualueiden tiivistä yhteispeliä, sillä huomioon on otettava esimerkiksi koulutustarjonnan hallinnointi, integraatiot palveluun, viestintä ja tarvittavat koulutukset.

– A-käyttöönottoryhmän työskentelyn ansiosta niin hanketoimisto kuin korkeakoulutkin ovat saaneet kaivattua konkretiaa ja näkyvyyttä siihen, mitä työvaiheita Opin.fi-palvelun käyttöönotto edellyttää. Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat olleet yhteisen työskentelyn parasta antia, ja kertyneitä oppeja jaetaan myös muille vielä vuoroaan odottaville korkeakouluille, kertoo projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila.

Kevät menee vielä valmistelevaa työtä tehdessä, mutta kesälomien jälkeen A-ryhmän korkeakoulut pääsevät ensimmäistä kertaa tarkastelemaan koulutustarjontaansa oikeassa palvelussa. Kun palveluun saadaan riittävästi tarjontaa, voidaan mukaan ottaa myös oppijat. Opin.fi ei ole vielä avoimesti verkossa kaikkien käytettävissä, vaan palveluun pääsyä rajataan.

Tästä käynnistyy Opin.fi-palvelun beta-vaihe, jossa päästään oppimaan niin korkeakoulujen kuin oppijoiden käyttökokemuksista.

Lue lisää beta-vaiheesta:


Opin.fi:n beta-vaihe alkaa syksyllä 2024
Ensimmäiset korkeakoulut ovat aloittaneet Opin.fi-palvelun käyttöönoton samalla kun palvelun kehitystyötä jatketaan. Syksyllä on tiedossa beta-vaihe, jossa opitaan niin korkeakoulujen kuin oppijoiden kokemuksista lanseerausta silmällä pitäen.
Lue lisää »