Uutinen

Opin.fi:n beta-vaihe alkaa syksyllä 2024

Ensimmäiset korkeakoulut ovat aloittaneet Opin.fi-palvelun käyttöönoton samalla kun palvelun kehitystyötä jatketaan. Syksyllä on tiedossa beta-vaihe, jossa opitaan niin korkeakoulujen kuin oppijoiden kokemuksista lanseerausta silmällä pitäen.

Opin.fi-palvelun kehityksessä on päästy vaiheeseen, jossa ensimmäiset kahdeksan korkeakoulua valmistautuvat ottamaan palvelun käyttöön. Korkeakoulut tulevat mukaan palveluun porrastetusti kolmessa ryhmässä, joista ensimmäinen on aloittanut käyttöönoton kevään aikana.

Käyttöönoton myötä korkeakoulut pääsevät tuomaan oman koulutustarjontansa Opin.fi:hin. Kun tarjontaa on riittävästi, voidaan palveluun ottaa mukaan myös varsinaiset käyttäjät eli oppijat. Näillä näkymin oppijoita voidaan alkaa ohjata palveluun loka-marraskuun aikana. Tästä käynnistyy niin sanottu palvelun beta-vaihe.

Beta-vaiheessa opitaan käyttökokemuksista

Opin.fi:n beta-versio on palvelun kehitysversio: se ei ole valmis eikä sisällä vielä kaikkia niitä toiminnallisuuksia tai sisältöjä, joita valmis palvelu tulee sisältämään. Beta-vaiheessa Opin.fi ei ole vielä myöskään kaikkien avoimesti käytettävissä, vaan palveluun pääsyä tullaan rajaamaan. Keskeneräisyydestä huolimatta niin korkeakoulujen kuin ensimmäisten oppijoiden käyttökokemukset ovat palvelun kehittämisen kannalta avainasemassa.

Palvelun varsinaisen käytön sujuvuuden lisäksi kiinnostavia näkökulmia ovat esimerkiksi se, millainen tarjonta oppijoita kiinnostaa ja mikä saa heidät tulemaan palveluun. Korkeakouluille beta-vaihe tuo kokemusta myös esimerkiksi siitä, miten käyttöönotossa onnistuttiin ja miten oma koulutustarjonta palvelussa toimii.

– Koko beta-vaiheen tavoite on oppia paitsi oppijoiden käyttökokemuksista myös korkeakoulun näkökulmasta. Opitun perusteella olemme valmiimpia paitsi seuraaviin käyttöönottoryhmiin, myös palvelun lanseeraukseen vuonna 2025, toteaa hankepäällikkö Jonna Piiroinen.

Palvelun kehitys jatkuu – myös lanseerauksen jälkeen

Samaan aikaan beta-vaiheen kanssa myös Opin.fi:n kehitys jatkuu: palvelun seuraava versio 3.0 on parhaillaan työn alla. Kun beta-vaihe saadaan päätökseen ja sen opit talteen, työstetään sen pohjalta lanseerattava versio.

– Opin.fi on kaikkien oppijoiden käytettävissä vuoden 2025 aikana. Kehitys ei kuitenkaan suinkaan pääty siihen, vaan töitä jatketaan ja palvelu kehittyy myös tästä eteenpäin. Tarkempiin suunnitelmiin palataan kuitenkin vasta myöhemmin, ja nyt keskitytään beta-vaiheeseen ja käsillä olevaan työhön, Piiroinen kertoo.

Tutustu aikajanaan:

Lue lisää aiheesta:

Ensimmäiset korkeakoulut ovat aloittaneet
Opin.fi-palvelun käyttöönoton
Vaikka Opin.fi:n kehitys on vielä työn alla ja tekemistä riittää, ollaan samaan aikaan valmistautumassa jo palvelun käyttöönottoon. Korkeakoulut tulevat ottamaan palvelun käyttöön porrastetusti kolmessa ryhmässä vuosina 2024 ja 2025.
Lue lisää »