Nyhet

De första högskolorna har börjat med införandet av Opin.fi

Även om utvecklingen av Opin.fi fortfarande pågår och det finns mycket arbete kvar att göra, förbereder vi oss samtidigt för lanseringen av tjänsten. Högskolorna inför tjänsten stegvis i tre grupper åren 2024 och 2025. Tjänsten öppnas för alla lärande våren 2025.

Tjänsten Opin.fi utvecklas snabbt och de första högskolorna kommer att börja använda tjänsten redan i år. Införandet kommer att ske i tre grupper, där högskolorna delas in i grupp A, B och C enligt sin egen tidtabell.

I vår har grupp A redan infört tjänsten. Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Tavastlands yrkeshögskola, Jyväskylä universitet, Lapplands yrkeshögskola, Lapplands universitet, Laurea yrkeshögskola och Seinäjoki yrkeshögskola är först ut med tjänsten.

Tjänsten utvecklas i takt med att införandet fortskrider

I praktiken innebär det stegvisa införandet att högskolorna kommer att ansluta sig till Opin.fi vid olika tidpunkter. Eftersom tjänsten samtidigt är under ständig utveckling kommer olika versioner av tjänsten att lanseras vid olika tidpunkter.

De första högskolorna kommer att börja använda den så kallade betaversionen hösten 2024. Enligt den preliminära planen ska grupp B förbereda sig för införandet av version 3.0 i slutet av år 2024 och grupp C gå vidare till införandet år 2025, då lanseringsversionen av Opin.fi kommer att vara klar. Denna tidsplan är dock fortfarande preliminär och kan komma att ändras.

De olika versionerna har olika omfattning. Till exempel innehåller betaversionen ännu inte alla de funktionaliteter som kommer att ingå i lanseringsversionen. Vid lanseringen kommer dock alla högskolor att ha samma version av tjänsten.

Första införandegrupp går mot betafas

Grupp A har en viktig roll, eftersom både projektbyrån för Digivisio och högskolorna är på väg att införa något nytt. När det gäller andra grupper är vi redan klokare i många avseenden, eftersom problemen först har lösts tillsammans med högskolorna i grupp A

– Införandemodellen utvecklas i takt med att vi lär oss mer under färden. Samtidigt får vi en känsla för hur vi ska gå vidare mot lanseringen på ett organiserat sätt, säger teamledaren Erika Maliranta.

Arbetet har inletts under våren med nästan veckovisa möten mellan A-högskolorna och projektbyrån, där de tillsammans har arbetat med praktiska frågor och frågor relaterade till införandet. Varje högskola har sin egen projektchef för införandet, men det finns också experter från andra områden. Införandet kräver ett nära samarbete mellan de olika ansvarsområdena, inklusive hanteringen av utbildningsutbudet, integrationen med tjänsten, kommunikationen och nödvändig utbildning.

– Tack vare arbetet i införandegrupp A har både projektbyrån och högskolorna fått välbehövlig synlighet och kunskap om de steg som krävs för att införa Opin.fi. Kollegialt stöd och utbyte av god praxis har varit den bästa delen av det gemensamma arbetet, och kunskaperna kommer att delas med andra högskolor som fortfarande väntar på sin tur, säger projektchef Eeva Tuori-Pastila.

Våren ägnas åt förberedande arbete, men efter semestern kommer högskolorna i grupp A för första gången att kunna se sitt utbildningsutbud i en konkret tjänst. När tjänsten har tillräckligt utbud kan de lärande inkluderas. Opin.fi är ännu inte öppet tillgänglig för alla på nätet, och tillgången till tjänsten är begränsad.

Detta markerar inledningen av betafasen för Opin.fi, där vi kommer att lära oss av erfarenheterna från både högskolor och de lärande.

Läs mer om betafasen:

Betafasen av Opin.fi inleds hösten 2024
De första högskolorna har börjat ta i bruk Opin.fi-tjänsten, medan utvecklingen av tjänsten fortsätter. En betafas planeras till hösten för att dra lärdom av både högskolornas och de lärandes erfarenheter inför lanseringen.
Läs mer »