Uutinen

Nimityksiä: Digivisio 2030 viestinnän ja osallistamisen tiimissä aloittanut uusi vetäjä ja uusi asiantuntija

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen (FM) on nimitetty uudeksi viestinnän ja osallistamisen -tiimin vetäjäksi Digivisio 2030 -hankkeessa. Hän aloitti Digivisiossa 7. elokuuta 2023. Viestinnän ja osallistamisen tiimi tekee hanketyön näkyväksi eri sidosryhmille ja kohderyhmille, tukee hanketta ja suomalaisia korkeakouluja palveluun liittyvässä viestinnässä sekä osallistaa korkeakoulujen asiantuntijoita kehitystyöhön. Kiljunen-Ruotsalaisella on monipuolinen tausta ja pitkä työkokemus viestinnän ja markkinointiviestinnän tehtävistä, johtamisesta ja kehittämisestä niin yrityksissä, valtionhallinnossa kuin järjestöissä. Hän siirtyi Digivisioon Stockmannilta.

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen

Tiia Jokela (tradenomi YAMK) on nimitetty Digivisio 2030 -hankkeen viestintäasiantuntijaksi. Hän aloitti tehtävässään 25. syyskuuta 2023. Viestinnän asiantuntijana Jokela vastaa Digivisiossa viestinnän monipuolisista sisällöistä ja tapahtumista, niiden kehittämisestä ja tuottamisesta monikanavaisesti, jotta tavoitamme ja puhuttelemme yhä paremmin eri kohderyhmiämme. Jokela siirtyi Digivisioon Lassila & Tikanojalta. Jokelalla on vankkaa osaamista ja kokemusta viestinnän monipuolisista tehtävistä työskenneltyään aikaisemmin muun muassa Efora Oy:lla.

Tiia Jokela

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaamme. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan moniin tulevaisuuden kysymyksiin: tarpeeseen nostaa osaamista, jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen ja Suomen kilpailukyvyn sekä osaajapulan aiheuttamiin haasteisiin. Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena on kehittää Suomeen uudenlainen digitaalinen palvelu, jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin. Hanke etenee suunnitellusti ja palveluiden ensimmäiset versiot ovat pilotoinnissa.

Tehdään oppimiselle tulevaisuus. Lue lisää Digivisiosta https://digivisio2030.fi/

Lisätietoja

Digivisio 2030 viestinnän ja osallistamisen -yksikön yhteystiedot:

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, hankepäällikkö, viestintä ja osallistaminen, rauha.kiljunen-ruotsalainen(at)csc.fi
Tiia Jokela, viestintäasiantuntija, tiia.jokela(at)csc.fi
Iida Jääskeläinen, osallistamisen asiantuntija, iida.jaaskelainen(at)csc.fi

digivisio(at)csc.fi