Nyheter

Digivisio 2030 har en ny ledare och ny expert i kommunikations- och engagemangsteamet

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen (FM) har utsetts att leda teamet för kommunikation och delaktighet i projektet Digivisio 2030. Hen inledde sitt arbete den 7 augusti 2023. Teamet för kommunikation och delaktighet gör projektarbetet synligt för olika intressenter och målgrupper, hjälper projekten och de finländska högskolorna att kommunicera om tjänsten och involverar experter från högskolorna i utvecklingsarbetet. Kiljunen-Ruotsalainen har en mångsidig bakgrund och lång tid erfarenhet av kommunikation och marknadskommunikation, ledning och utveckling inom företag, statlig förvaltning och organisationer. Hen kom till Digivisio från Stockmann.

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen

Tiia Jokela (MBA) har utnämnts till kommunikationsexpert för projektet Digivisio 2030. Hen påbörjade arbetet den 25 september 2023. Som kommunikationsspecialist ansvarar Jokela för utveckling och produktion av ett brett utbud av kommunikationsinnehåll och evenemang på Digivisio. Hens uppgift är att utveckla och producera dem på ett flerkanaligt sätt för att nå och adressera våra olika målgrupper ännu bättre. Jokela kom till Digivisio från bolaget Lassila & Tikanoja. Jokela har gedigen kompetens och erfarenhet av ett brett spektrum av kommunikationsuppgifter, och har tidigare arbetat på bland annat Efora Oy.

Tiia Jokela

Digivisio 2030 är ett gemensamt projekt för alla finländska högskolor för att skapa en framtid för lärande som gynnar både högskolor, lärande och vårt samhälle. Projektet syftar till att ta itu med ett antal framtida frågor: behovet av att höja kompetensnivån, att möjliggöra kontinuerligt lärande och att bemöta utmaningarna med Finlands konkurrenskraft och kompetensbrist. Ett av de konkreta målen med projektet är att utveckla en ny typ av digital tjänst i Finland, en bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande. Projektet fortskrider enligt planerna och de första versionerna av tjänsterna testas i pilotprojekt.

Vi skapar en framtid för lärande. Läs mer om Digivisio: https://digivisio2030.fi/

Mera information

Kontaktuppgifter

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen: rauha.kiljunen-ruotsalainen(at)csc.fi
Tiia Jokela: tiia.jokela(at)csc.fi
Iida Jääskeläinen: iida.jaaskelainen(at)csc.fi

digivisio@csc.fi