Uutinen

Konsortioyhteistyö ja rahoitus (TP1) ja Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen (TP5) työpakettien hankepäälliköt valittu

Digivisio 2030 -hanketoimiston organisoituminen jatkuu. Konsortioyhteistyö ja rahoitus -työpaketin (TP1) ja Toiminnallinen muutos ja muutosjohtamisen -työpaketin (TP5) hankepäälliköt aloittavat toukokuun alkupuolella.

Toivotamme uudet hankepäälliköt tervetulleeksi! Työpakettien hankepäälliköt on nyt pääosin valittu ja kaikkien työpakettien organisoituminen ja tarkempi suunnittelu yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa voi käynnistyä. Seuraavaksi tarkastelemme resurssitarpeita käynnistyvien projektien osalta ja haemme osaamista korkeakouluilta, yhteistyökumppaneilta ja uusien rekrytointien kautta.” kertoo Hanna Nordlund, Digivision hankejohtaja

Irene Gröhn, YTM, aloittaa 3.5. hankepäällikkönä vastaten Konsortioyhteistyö ja rahoitus -työpaketista (TP1), jossa mm. tuetaan konsortion ohjaus- ja hallintamallin toimeenpanoa ja kehittämistä sekä varmistetaan, että avoimuuden, laajan osallistamisen ja läpinäkyvyyden periaatteet toimivat hanketyössä. Irenellä on pitkä kokemus korkeakoulujen hanketoiminnasta eri verkostoissa niin hankkeiden suunnittelijana, toteuttajana kuin rahoittajanakin. Irene siirtyy tehtävään Metropolia ammattikorkeakoulusta, missä Irene on toiminut monipuolisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Erika Maliranta, FM, aloittaa 10.5. hankepäällikkönä  vastaten Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen  -työpaketista (TP5). Työpaketissa määritellään yhteistä toiminnallista tulevaisuuden tahtotilaa ja tuetaan toiminnallisen muutoksen läpiviemistä ja muutosjohtamista korkeakouluissa. Erika on toiminut digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa usealla toimialalla 20 vuoden ajan. Hänellä on monipuolista kokemusta liiketoiminnallisena projektipäällikkönä toimimisesta, muutosjohtamisesta sekä isojen hankkeiden suunnittelusta ja käynnistämisestä. Erika siirtyy tehtävään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja monitoimijaisesta Toivo-ohjelman Valtava-hankkeesta, jossa kehitetään sote-alan tietotuotantoa erityisesti toissijaisessa käyttötarkoituksessa: tiedolla johtamiseen, seurantaan, ohjaukseen, arviointiin ja valvontaan.

 

Lisätietoja:

Digivision hankejohtaja Hanna Nordlund, hanna.nordlund@csc.fi