Uutinen

Korkeakoulujen kärkihankkeista vauhtia Digivisio-työhön

16.3.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki korkeakoulutuksen kehittämistä erityisavustushankkeilla vuosina 2017-2020. Korkeakoulujen toteuttamissa kärkihankkeissa tehtyä työtä ja syntynyttä osaamista hyödynnetään nyt Digivision työssä.

Korkeakoulujen vuosina 2017-2020 toteuttamissa kärkihankkeissa kehitettiin OKM:n erityisavustuksella uusia digitaalisia ratkaisuja ja palveluita korkeakouluille. Hankkeissa syntyi muun muassa uutta opetustarjontaa, toimintamalleja ja digipedagogisia käytänteitä sekä osaamista. Kärkihankkeissa tehtyä työtä ja syntynyttä osaamista halutaan hyödyntää myös Digivisiossa.

Digivision kanssa tehtävästä yhteistyöstä kiinnostuneille kärkihankkeille käynnistettiin arviointiprosessi, jonka pohjana hyödynnettiin KOOTuki-verkoston syksyllä 2020 teettämää kyselyä hankkeiden tuloksista (vaatii kirjautumisen). Digivisio pyysi keväällä 2021 kärkihankkeilta itsearvioinnin, joiden perusteella käynnistettiin täydentävät keskustelut 13 hankkeen kanssa. Arvioinnissa tarkasteltiin synergioita suhteessa Digivision tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä asemoitiin kärkihankkeiden tuotoksia Digivisio 2030 -hankkeen tiekarttaan.

Kärkihankkeiden arviossa tunnistettiin kolme mahdollista tapaa hyödyntää hankkeiden tuotoksia osana Digivisiota:

  1. Valtaosassa arvioitavia kärkihankkeita syntyi hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, jotka tukevat ja edistävät Digivisio 2030 -hankkeessa tehtävää työtä. Hankkeissa aloitettua työtä hyödynnetään ja jatketaan Digivision työpajoissa liittyen mm. digipedagogiikan sisältöihin, älyteknologiaan sekä opintojen modulaarisuuteen.

esim. APOA-, Avoin-TKI-, AnalytiikkaÄly-, Climate University-, DigiCampus-, eAMK-, Jobitti-, KIVAKO-, LITO-, MEDigi- ja ÄlyOppi-hankkeet

  1. Osassa hankkeita rakennettiin teknisiä palveluita, joiden sisältö on mahdollista sulauttaa osittain Division palveluihin. Näille hankkeille esitetään palvelun jatkokehittämistä Digivisio 2030 –hanketta.

esim. EAMK –hankkeen CampusOnLine opintotarjotin ja digipedagogiikan laatukriteerit, MEDigi –hankkeen koulutusportaalin sekä DigiCampus –hankkeen tukipalvelu

  1. Yhdessä kärkihankkeessa luodun palvelun arvioidaan soveltuvan osaksi Digivision palveluita. Hankkeelle esitetään palvelun jatkokehittämistä osana Digivisio 2030 -hanketta.

Ristiinopiskelu (Ripa) -hanke

Digivision ohjausryhmä on syksyllä 2021 hyväksynyt etenemismallin ja hankkeiden kanssa on jatkettu yhteistyötä ja yhteissuunnittelua.

”Yhteistyö ja keskustelut kärkihankkeiden kanssa osoittautuivat tarpeelliseksi, ja ne käytiin hyvässä hengessä. Kärkihankkeissa tehty työ on arvokasta ja on hienoa, että hankkeiden tuotoksia ja niissä syntynyttä osaamista saadaan mukaan Digivisioon”, kertoo Digivision projektiasiantuntija Anna Levy.

Kärkihankkeiden tuloksia ja niissä tehtyä työtä on tarkoitus kevään 2022 aikana edelleen kehittää osana Digivisiota. Tarkemmat kärkihankekohtaiset etenemismallit löytyvät Digivision Eduuni-wikistä (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja

Anna Levy

Asiantuntija

anna.levy@csc.fi

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivision avulla haluamme huolehtia siitä, että jokainen meistä voi helpommin ja joustavammin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Digivisio 2030 -hankkeessa kaikki Suomen korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden kanssa yhteensopivaa, kestävää osaamisen ekosysteemiä. www.digivisio2030.fi