Nyhet

Högskolornas spetsprojekt sätter fart på Digivisio-arbetet

16.3.2022

Undervisnings- och kulturministeriet stödde utvecklingen av högskoleutbildningen genom specialunderstödsprojekt åren 2017–2020. Arbetet i högskolornas spetsprojekt och kunskaperna som uppstod till följd av det utnyttjas nu i Digivision-arbetet.

I spetsprojekten som högskolorna genomförde åren 2017–2020 utvecklade man nya digitala lösningar och tjänster för högskolor med specialunderstöd från UKM. Projekten gav bland annat upphov till ett nytt undervisningsutbud, handlingsmodeller och digital pedagogisk praxis samt kompetens. Arbetet i spetsprojekten och kunskaperna som uppstod till följd av det vill man utnyttja också i Digivision.

För de spetsprojekt som var intresserade av ett samarbete med Digivision inledde man en utvärderingsprocess baserad på en enkät om resultaten av projekten som nätverket KOOTuki lät genomföra hösten 2020. Våren 2021 bad Digivision spetsprojekten om en självutvärdering, vilket ledde till kompletterande diskussioner med 13 projekt. I utvärderingen granskade man synergier i förhållande till Digivisions mål och åtgärder samt placerade ut behållningarna av spetsprogrammen på färdplanen för Digivision 2030.

I utvärderingen av spetsprojekten identifierade man tre möjliga sätt att utnyttja behållningarna av spetsprojekten som en del av Digivision:

  1. I merparten av spetsprojekten som utvärderades uppstod god praxis och bra verksamhetsmodeller som stöder och främjar arbetet i Digivision 2030. Det påbörjade arbetet i projekten kommer att utnyttjas och fortsätta i Digivisions workshoppar vad gäller bl.a. innehållet i digital pedagogik, smartteknologi samt modularitet i studier.
  • t.ex. projekten APOA, Avoin-TKI, AnalytiikkaÄly, Climate University, DigiCampus, eAMK, Jobitti, KIVAKO, LITO, MEDigi och ÄlyOppi
  1. I en del av projekten byggde man upp tekniska tjänster vars innehåll delvis kan slås samman med Digivisions tjänster. För de här projekten presenteras en fortsatt utveckling av tjänsten som en del av projektet Digivision 2030.
  • t.ex. EAMK-projektets studiebricka CampusOnLine och kvalitetskriterierna för digital pedagogik, MEDigi-projektets utbildningsportal samt DigiCampus-projektets stödtjänst.
  1. Tjänsten som skapades i ett av spetsprojekten bedöms vara lämplig som en del av Digivisions tjänster. För det här projektet presenteras en fortsatt utveckling av tjänsten som en del av projektet Digivision 2030.
  • Projektet Ristiinopiskelu (Ripa)

Hösten 2021 godkände Digivisions styrgrupp en modell för avancemang samt som samarbetet med och den gemensamma planeringen av projekten har fortsatt.

”Samarbetet och diskussionerna med spetsprojekten visade sig vara nödvändiga och gjordes i god anda. Arbetet i spetsprojekten är värdefullt och det är bra att vi får med behållningarna av projekten och kunskaperna som uppstått i dem i Digivision”, säger Anna Levy, projektexpert i Digivision.

Resultaten av spetsprojekten och arbetet som gjorts i dem ska utvecklas ytterligare som en del av Digivision under våren 2022. Närmare modeller för framstegen i respektive spetsprojekt presenteras i Digivisions Eduuni-wiki.

 

Mer information

Anna Levy, expert, Digivision 2030

 

I framtiden behöver vårt samhälle allt mångsidigare kompetens. Med hjälp av Digivision vill vi se till att var och en av oss lättare och mer flexibelt kan lära oss och samla på oss kunskaper för den föränderliga världens behov. I projektet Digivision 2030 bygger alla högskolor i Finland tillsammans upp ett framtidskompatibelt och hållbart kunskapsekosystem.

 

www.digivisio2030.fi