Blogi

Maailman paras digipedagogiikka syntyy yhteistyössä – verkostossa voit auttaa kollegaa ja saada myös itse tukea

Miten eri korkeakouluissa työskentelevät digipedagogiikan kehittäjät voisivat jakaa tietoa ja näkemyksiä toisilleen? Tätä pulmaa ratkaisemaan perustettiin vuoden 2017 Pedaforum-päivillä kansallinen Digipedaverkosto. Säännöllisesti kokoontuvaa, kaikki korkeakoulut kattavaa verkostoa ei tuolloin ollut, vaikka yhteistyötä digipedagogiikassa ja opetusteknologiassa oli toki tehty jo aikaisemminkin. Koska pinnalla olevat asiat ovat usein samoja korkeakoulusta riippumatta, kaipasivat kehittäjät pysyvää foorumia niiden jakamiseen. 

Digipedaverkostosta kehkeytyi yhteisö, jossa jäsenet voivat keskustella yhdessä teknisistä ja pedagogisista ratkaisuista. Se auttaa kokonaisuuksien hahmottamisessa. Verkosto tekee myös sidosryhmäyhteistyötä, toimii kansallisesti korkeakoulujen vuorovaikutuksen kanavana digiopetusasioissa ja tukee muita kansallisia ryhmiä oman alansa asioissa. 

Digipedagogiikan asiantuntija saa tuekseen kymmeniä kollegoja 

Digipedaverkostossa on mukana yksi tai useampi edustaja jokaisesta Suomen korkeakoulusta. Verkosto tapaa etä- tai lähiyhteydellä muutaman kuukauden välein ja pitää tapaamisten välillä yhteyttä Teams-kanavalla. Tapaamisissa ja yhteisellä työskentelyalueella jäsenet voivat nostaa esiin ajankohtaisia teemoja keskusteltavaksi ja jakaa tietoa sekä parhaita käytäntöjä. 

Verkoston puheenjohtajuus, eli vetovastuu kokouksista ja toiminnan organisoinnista, vaihtuu vuosittain. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajat hoitavat sitä aina parityönä. Toiminta perustuu osallistujien aktiivisuuteen ja vastavuoroisuuteen: jokaisella on oikeus ehdottaa käsiteltäviä asioita ja mahdollisuus tuoda oma asiantuntemuksensa verkoston käyttöön.  

Viimeisin esimerkki verkostossa jaetuista aiheista on tekoälysovellusten hyödyntäminen opetuksessa – kysymys, joka on tullut korkeakouluissa nopeasti ajankohtaiseksi. Digipedaverkosto keskusteli aiheesta ensin Teams-kanavallaan ja kokouksessaan. Se pystyi jakamaan nopeasti tilannetietoa korkeakoulujen linjauksista ja suosituksista sekä kysymyksistä, joihin opettajat ja opiskelijat etsivät vastauksia. Vuosien varrella verkosto on tehnyt yhdessä myös erilaisia selvityksiä, kartoituksia, konferenssiesityksiä ja artikkeleita. 

Verkosto rakentuukin synergiaedun ymmärtämisestä: kun autan kollegaa hänelle tärkeässä asiassa, saan todennäköisesti apua myös itse, kun sitä kaipaan. Digipedagogiikan asiantuntijoita saattaa korkeakoulun sisällä olla vain muutama, mutta verkoston avulla he saavat tuekseen monta kymmentä kollegaa. Karttuva ymmärrys ja tieto auttavat arjen työssä. Aina ei myöskään tarvitse toimia koko verkoston voimin. Kun kollegat tulevat tutuiksi, on yhteydenpito ja yhteistyön ehdottaminen helpompaa myös verkoston kanavien ulkopuolella.  

Verkosto ja Digivision hanketoimisto vaihtavat kuulumisia säännöllisesti 

Digipedaverkosto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Digivisio 2030 -hankkeen ja CSC:n kanssa aivan Digivision alkumetreiltä lähtien. Verkosto on tahtonut kiinnittyä hankkeeseen vahvasti, koska monet sen jäsenet ovat aktiivisesti mukana Digivision toteuttamisessa. 

Digivisio-hanketoimiston asiantuntijoita ja projektipäälliköitä onkin kutsuttu Digipedaverkoston tapaamisiin kertomaan viimeisimmät kuulumiset yhteistyöstä. Samalla Digivisio-asiantuntijat ovat päässeet kuulemaan tärkeitä terveisiä korkeakoulujen arjesta ja siellä virinneistä tarpeista sekä kiinnostuksen kohteista. 

Olli Vesterinen (yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu) 

Suvi Junes (IT-asiantuntija, Tampereen yliopisto)  

Digipedaverkoston puheenjohtajisto lukuvuonna 2022–2023   

Tämä kirjoitus on osa blogisarjaa, joka avaa Digivisio 2030 -hankkeessa laadittua digipedagogiikan visiota. Lue lisää digipedagogiikan visiosta.