Blogg

Världens bästa digitala pedagogik är ett samarbete – ett nätverk där du kan hjälpa en kollega och själv få stöd

Hur kan utvecklare av digital pedagogik som arbetar vid olika högskolor utbyta kunskap och åsikter? För att lösa detta problem inrättades det nationella nätverket för digital pedagogik vid Pedaforum-dagarna 2017. Det fanns inget reguljärt nätverk som omfattade alla högskolor vid den tidpunkten, även om samarbete inom digital pedagogik och utbildningsteknik redan tidigare hade ägt rum. Eftersom de frågor som står på spel ofta är de likadana oavsett högskola behövde utvecklarna ett permanent forum för att dela med sig av dem.

Nätverket har blivit en gemenskap där medlemmarna kan diskutera tekniska och pedagogiska lösningar tillsammans. Det hjälper till att se helheten. Nätverket samarbetar också med intressenter, fungerar som en nationell kanal för interaktion mellan högskolor i frågor som rör digital utbildning och stöder andra nationella grupper inom sina respektive områden.

En expert på digital pedagogik får stöd av dussintals kollegor

Det digipedagogiska nätverket består av en eller flera representanter från varje finländsk högskola. Nätverket träffas på distans eller lokalt med några månaders mellanrum och håller kontakten mellan mötena via Teams-kanalen. Vid mötena och i det gemensamma arbetsområdet kan medlemmarna ta upp aktuella frågor för diskussion och utbyta information och bästa praxis.

Ordförandeskapet för nätverket, dvs. huvudansvaret för möten och organisation av verksamheten, byts ut varje år. Representanter från universitet och yrkeshögskolor arbetar alltid i par. Nätverket bygger på aktivt och ömsesidigt deltagande: alla har rätt att föreslå frågor för diskussion och möjlighet att bidra med sin expertis till nätverket.

Det senaste exemplet på de ämnen som nätverket delar är användningen av AI-applikationer i undervisningen – en fråga som snabbt har blivit aktuell inom högskolorna. Nätverket diskuterade först ämnet i sin Teams-kanal och på sitt möte. Det kunde snabbt dela med sig av situationsrelaterad information om riktlinjer och rekommendationer på högskolorna och om de frågor som lärare och studerande sökte svar på. Under årens lopp har nätverket också samarbetat i olika studier, undersökningar, konferenspresentationer och artiklar.

Nätverket bygger på en känsla av synergi: när jag hjälper en kollega med något som är viktigt för hen är det mer sannolikt att jag får hjälp när jag behöver det. Det kanske bara finns ett fåtal experter på digital pedagogik vid en högskola, men nätverket erbjuder dem stöd från dussintals kollegor. Den förståelse och kunskap du får kommer att hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Och du behöver inte alltid arbeta med hela nätverket. När kollegorna lär känna varandra är det lättare att kommunicera och föreslå samarbete utanför nätverkets kanaler.

Nätverket och projekbyrån för Digivisio utbyter regelbundet nyheter

Det digipedagogiska nätverket har haft ett nära samarbete med projektet Digivisio 2030 och CSC sedan Digivisios allra första tid. Nätverket har varit angeläget om att bli starkt knutet till projektet, eftersom många av dess medlemmar är aktivt involverade i genomförandet av Digivisio.

Digivisio-experter och projektledare har bjudits in till nätverkets möten för att dela med sig av de senaste nyheterna om samarbetet. Samtidigt har Digivisios experter haft möjlighet att höra viktiga uppgifter om högskolornas vardag samt deras behov och intressen.

Olli Vesterinen (överlärare, Diakoniayrkeshögskolan)

Suvi Junes (IT-expert, Tammerfors universitet)

Ordförandeskapet för det digipedagogiska nätverket för läsåret 2022–2023

Detta är en del av en serie bloggar som öppnar upp den digitala pedagogiska visionen i projektet Digivisio 2030. Läs mer om visionen.