Uutinen

Digipedagogiikan visio rakentaa yhteistä tahtotilaa ja luo pohjaa yhteiselle kehittämiselle Digivisio 2030-hankkeessa 

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Oppimisen tulee olla kaikille mahdollista joustavasti, sujuvasti ja monipuolisesti läpi elämän. Osana Digivisio 2030 –hanketta korkeakoulut ovat tunnistaneet tarpeen määritellä, millaista korkeakoulu- ja digipedagogiikkaa tulevaisuuden oppiminen edellyttää. Pedagogiikka elää ja kehittyy jatkuvasti, ja siksi sen johdonmukaiseksi kehittämiseksi tarvitaan yhteisesti jaettu visio antamaan viitekehyksen Digivision kontekstissa tehtävälle yhteistyölle.  

Digipedagogiikan tulevaisuuden visiota on työstetty korkeakoulujen ja pedagogisten verkostojen yhteistyönä kevään 2022 aikana. Visiotyöskentelyn tavoitteena on ollut rakentaa korkeakoulujen yhteistä tahtotilaa digipedagogiikan kehittämiseksi ja pohjustaa Digivisio-hankkeessa tapahtuvaa digipedagogista kehittämistyötä. Visiotyöllä on myös haluttu selvittää, millainen digipedagogiikka tukee oppijaa ja oppimista tulevaisuuden toimintaympäristössä.  

Digipedagogiikan visio tiivistyy siihen, että maailman paras digipedagogiikka on merkityksellistä ja toimivaa, sillä se elää ajassarakentuu arjessa ja palvelee erilaisten oppijoiden tarpeita. Oppijoiden näkökulmasta laadukas pedagogiikka elää maailman muutosten mukana ja se poistaa esteitä oppimisen polulta. Tulevaisuudessa digipedagogiikka nähdään saumattomana osana korkeakoulupedagogiikkaa ja opettajille tarjotaan nykyistä laajempaa tukea arkeen. Maailman paras pedagogiikka kehittyy pedagogisten asiantuntijoiden kohtaamisissa, eli korkeakoulupedagogiikkaa kehitetään korkeakoulujen ja asiantuntijoiden yhteistyössä.  

”On ollut hienoa työstää digipedagogiikan visiota yhdessä eri toimijoiden kanssa! Visiotyö luo hyvää pohjaa yhteiseen kehittämiseen mm. jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen osalta”, hankepäällikkö Tuula Heide kiteyttää.  

Kevään 2022 työpajoihin osallistui korkeakoulujen Digivisio-yhteyshenkilöitä, opettajia, opiskelijaedustajia, Kouke-verkosto, OHA-verkostot, Digipeda-verkosto ja koulutuksesta vastaavat vararehtorit sekä Digivision hanketoimiston työntekijöitä. Hankkeen yleiskokous päätti ottaa käyttöön vision marraskuun kokouksessaan. Visiota hyödynnetään Digivisio-hankkeen digipedagogisessa kehittämistyössä ja palveluiden toteutuksessa. 

Tutustu korkeakoulupedagogiikan visioon: lataa materiaali (pdf).  

Lisätietoja

hankepäällikkö Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi