Blogi

Miten digipedagogiikan kehitys näkyy opettajan arjessa? 

Internet tuli Suomeen vuonna 1988. Se mullisti maailman, ja jotkut jopa kyseenalaistivat sen seurauksena opettajien tarpeellisuuden. Kysyttiin, tarvitaanko opettajia enää mihinkään, kun internet hoitaa opettajien työt. Nyt voidaan todeta, että kyllä opettajia silloin tarvittiin ja tarvitaan edelleen. Digipedagogiset ratkaisut alkoivat kehittyä, ja tänä päivänä digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa ymmärretään paremmin. Paljon puhetta herättänyt Chat GPT on fiksusti käytettynä oiva työkalu oppimisen tukemisessa. 

Aikaan ja paikkaan sitomattomuus on tuonut opettamiseen ja opiskeluun paljon mahdollisuuksia. Verkko-opintojaksot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että opiskelijat voivat opiskella missä ja milloin vain. 

Itsenäinen opiskelu edellyttää opettajalta aktiivista ohjausta 

Digipedagogisesti laadukkaan ja hyvin toteutetun verkko-opintojakson taustalla on huolellisesti tehty pedagoginen käsikirjoitus. Se kertoo, miten, miksi ja missä järjestyksessä opiskelija annettuja tehtäviä opintojaksolla opiskelee.  

Opiskelijalle oppimisprosessin näkyväksi tekeminen ja opettajan antama tuki ja ohjaus ovat verkko-opiskelussa keskeisessä roolissa. Opettajan on ohjeistettava opiskelijaa verkko-opintojaksolla toimiseen selkeästi. Ohjauksen on hyvä olla saatavilla niin tekstinä kuin videonakin. Oppimista voi tukea erilaisin viikkotehtävin, joista opiskelija saa automaattisesti palautetta ja aina oikeaan aikaan. Mitä enemmän opiskelija opiskelee itsenäisesti, sitä enemmän ohjaukseen on panostettava. 

Palautteen antamisen automatisointi helpottaa opettajan arviointityötä. 

Savonia-ammattikorkeakoulussa opettajat ovat kehitelleet Excel-työkalun, jolla opiskelijalle annettavan palautteen antaminen helpottuu ja nopeutuu. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista palautetta niin onnistumisista kuin kehittämiskohteista. Opiskelijan saama oikea-aikainen ja laadukas palaute tukee oppimista ja motivoi opiskelemaan. Kun opettaja automatisoi osan työstään, voi hän käyttää aikaa esimerkiksi viikoittaisiin ohjaustuokioihin Zoomin välityksellä, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus saada opettajalta henkilökohtaista ohjausta. 

Hyvä suunnittelu tukee opiskelua ja pitää opetustyön laadukkaana. 

Miten opettajia tuetaan – esimerkkejä kehittämisprojekteista, koulutuksista ja verkostoista 

Jotta organisaation osaamista voidaan vahvistaa, tarvitaan johdolta tuki ja lisäksi koko henkilöstöltä halua oman osaamisen kehittämiseen. Aluksi on hyvä tunnistaa olemassa oleva osaaminen ja sanoittaa kehitystyön tavoitteet. 

Savoniassa olemme huomanneet, että lähikollegan antama tuki on eniten käytetty tuen muoto. Savonian Digipeda-tiimi tukee opettajia niin pedagogisissa kuin teknisissäkin opettamisen ja oppimisen kysymyksissä. Lisäksi Savoniassa on opettajista koostuva Digimentori-verkosto, joka opastaa opetushenkilöstöä työssään eri koulutusaloilla. Myös vuonna 2020 Teamsiin perustettu Opetuksen Digituki -kanava on edelleen voimissaan ja aktiivisessa käytössä. 

Jatkuva kehittyminen vaatii sitä, että korkeakoulut pysyvät ohjaksissa muutoksen kelkassa. Oppimisteknologian hallinta ja hybriditaitojen haltuunotto kuuluvat oman osaamisen kehittämiseen. Lohduttavaa on, että jokaisen ei tarvitse osata kaikkea, vaan joukostamme löytyy aina joku, joka osaa auttaa. 

Vaikka verkko-oppiminen, digitaaliset ratkaisut, pelillisyys ja interaktiivisuus kehittyvät jatkuvasti, on kuitenkin tärkeää muistaa opetustyön perusasiat. Opetuksen suunnittelun perusta on oppijalähtöisyys. 

Hyvä yhteissuunnittelu ja osaamisen kehittämisen tuki auttavat saavuttamaan myös Digivision tavoitteet. Yhdessä olemme enemmän.   

Anuliina Savolainen 

Monimuotopedagogiikan asiantuntija 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 

anuliina.savolainen@savonia.fi 

Tämä kirjoitus on osa blogisarjaa, joka avaa Digivisio 2030 -hankkeessa laadittua digipedagogiikan visiota. Lue lisää digipedagogiikan visiosta.