Blogg

Hur påverkar utvecklingen av digital pedagogik lärarens vardag?

Internet kom till Finland år 1988. Den revolutionerade världen, och vissa ifrågasatte till och med behovet av lärare. Frågan ställdes om lärarna behövdes för någonting nu när internet gjorde deras jobb. Nu kan vi konstatera att lärare behövdes då och behövs fortfarande i dag. Digitala pedagogiska lösningar började utvecklas och idag finns det en bättre förståelse för hur man använder digital teknik i undervisning och lärande. Chat GPT, som har varit föremål för många diskussioner, är ett utmärkt verktyg för att stödja lärandet när det används på ett intelligent sätt.

Friheten från tid och plats har gett många möjligheter till undervisning och lärande. E-lärande bör utformas och tillhandahållas så att de lärande kan studera var och när de vill.

Självständiga studier kräver aktiv vägledning från läraren

En digipedagogiskt högkvalitativ och väl genomförd nätkurs bygger på ett noggrant utarbetat pedagogiskt manus. Det förklarar hur, varför och i vilken ordning den lärande ska studera de givna uppgifterna på kursen.

Att göra inlärningsprocessen synlig för den lärande samt få stöd och vägledning från läraren är viktiga delar av e-lärandet. Läraren måste ge tydliga instruktioner till den lärande om hur hen ska arbeta på nätkursen. Vägledningen bör finnas tillgänglig både i text- och videoform. Inlärningen kan stödjas av en rad uppgifter som görs varje vecka och för vilka den lärande får feedback automatiskt och alltid vid rätt tidpunkt. Ju mer den lärande lär sig självständigt, desto mer vägledning behövs.

Automatisering av återkopplingsprocessen gör bedömningen lättare för läraren. Vid Savonia yrkeshögskola har lärare utvecklat ett Excel-verktyg som gör det enklare och snabbare att ge feedback till studerande. Varje studerande får personlig respons på både framgångar och förbättringsområden. Feedback i rätt tid och av hög kvalitet stöder inlärningen och motiverar de studerande att studera. Genom att automatisera en del av sitt arbete kan lärarna till exempel ägna tid åt veckovisa vägledningssessioner via Zoom, vilket ger de studerande möjlighet att få enskild handledning av läraren.

God planering stöder lärandet och upprätthåller undervisningens kvalitet.

Hur man stöder lärare – exempel på utvecklingsprojekt, utbildning och nätverk

För att stärka organisationens kompetens krävs stöd från ledningen och dessutom att alla anställda är villiga att utveckla sin egen kompetens. Det första steget är att kartlägga befintlig kompetens och fastställa målen för utvecklingen.

På Savonia har vi funnit att stöd från en nära kollega är den mest använda formen av stöd. Savonias Digipeda-team stöder lärarna i både pedagogiska och tekniska frågor som har med undervisning och lärande att göra. Savonia har också ett Digimentori-nätverk av lärare som ger vägledning till undervisningspersonalen inom olika utbildningsområden. Digituki-kanalen för undervisning, som startades i Teams år 2020, är också fortfarande levande och aktiv.

Kontinuerlig utveckling kräver att högskolorna håller jämna steg med förändringstakten. Att behärska utbildningsteknologi och hybridkompetens är en del av utvecklingen av den egna kompetensen. Det lugnande är att alla inte behöver veta allt, det finns alltid någon bland oss som kan hjälpa till.

E-lärande, digitala lösningar, spelifiering och interaktivitet utvecklas ständigt, men det är viktigt att komma ihåg grunderna i undervisningen. Grunden för undervisningsdesign är att sätta den lärande i fokus.

God samplanering och stöd för kompetensutveckling kommer också att bidra till att uppnå Digivisios mål. Tillsammans är vi starkare.

Anuliina Savolainen

Expert i flerformspedagogik

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

anuliina.savolainen@savonia.fi

Detta är en del av en serie bloggar som öppnar upp den digitala pedagogiska visionen i projektet Digivisio 2030. Läs mer om visionen.