Uutinen

Muutosjohtamisen tuen ohjelma valmisteilla Digivisiossa

Digivisio 2030 –hanke tulee käynnistämään monenlaisia muutoksia korkeakoulujen arjessa ja toimintatavoissa. Uuden kansallisen digitaalisen palvelualustan käyttöönotto, opintohallinnon prosessien digitalisoiminen, korkeakoulujen kehittyminen tiedolla johdetuiksi avoimiksi yhteisöiksi ja datan tuominen yksilön ja yhteiskunnan käyttöön vaatii erilaisten muutosten onnistunutta läpiviemistä korkeakouluissa.

Osana Digivisio-työtä kevään 2022 aikana on suunniteltu muutosjohtamisen tuen ohjelmaa, joka tarjoaa korkeakouluille tukea Digivision tuomien mahdollisten muutosten tunnistamiseen ja edistämiseen omissa yhteisöissään onnistuneesti.

Muutosjohtamisen tuen ohjelmaan viimeistellään parhaillaan korkeakoulujen oman muutosjohtamisen suunnitelmapohjaa.

”Suunnitelmapohja perustuu ennen kaikkea osallistamiseen ja dialogisuuteen perustuvaan muutokseen”, hankepäällikkö Erika Maliranta luonnehtii.

Korkeakoulut määrittävät organisaationsa muutoskyvykkyydet ja Digivisio 2030 -tavoitteiden mukaisen osaamisen kehittämisen tarpeen omassa korkeakoulussaan. Niin ikään korkeakoulun strategiset valinnat, digitalisaation kehityssuunnitelmat ja muut meneillään ja suunnitteilla olevat hankkeet peilataan Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteisiin ja tekemiseen.

”Korkeakoulut määrittävät siis itse tavoitteensa sekä mitä, miten ja milloin ne ottavat käyttöönsä Digivisiossa kehitettäviä palveluita.” Maliranta kiteyttää.

Osana muutosjohtamisen tuen ohjelmaa kutakin korkeakoulua myös pyydetään syksyllä nimeämään oma muutoskoordinaattorinsa. Muutoskoordinaattorin vastuulla on koordinoida muutosasioita korkeakoulussaan, mm. oman korkeakoulunsa muutosjohtamisen suunnitelman tekemisen. Hankkeen toimesta muutoskoordinaattoreille luodaan puitteita vertaistukiverkostoitumiselle, jonka tavoitteet ja toimintatavat he itse määrittelevät.

Tavoitteena on tarjota korkeakouluille kaipaamaansa tukea muutosjohtamisessa, jotta edellytykset Digivision tavoitteiden saavuttamiselle ovat mahdollisimman suotuisat. Varsinainen muutosjohtaminen ja muutoksien tekeminen on korkeakoulujen vastuulla.

Hankkeen yleiskokous päätti muutosjohtamisen tuen ohjelmasta, muutoskoordinaattoreiden tehtäväkuvasta ja heidän työn rahallisesta tuesta kokouksessaan 31.5.2022.

Materiaalit muutosjohtamisen tuen ohjelmaan valmistautumiseen on julkaistu korkeakoulujen käyttöön 14.6.2022 Digivision Eduuni-wikissä.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Erika Maliranta

erika.maliranta@csc.fi